Provjerite tko sve može raditi na vašem plovilu i kako

Kako bismo u što većoj mjeri zadovoljili potrebe za raznim servisnim uslugama na plovilima, Brodogradilište Punat i Marina Punat omogućili su velikom broju servisera pružanje usluga na svojem koncesijskom prostoru. Sklopljeni su brojni ugovori sa serviserima raznih djelatnosti, koji svoje usluge mogu obavljati na vašem brodu. 
 
Marina Punat d.o.o. i Brodogradilište Punat d.o.o. su nositelji koncesije na pomorskom dobru i mogu nadzirati sve pružatelje usluga koji rade na ovom koncesijskom prostoru. 
Ako dogovarate servisne radove koje će obavljati serviseri, a nisu na listi naših ugovornih partnera, molimo vas, uputite te servisere da se pravovremeno, prije dolaska u marinu najave i reguliraju svoj status, ishoduju dnevnu dozvolu za rad i plate naknadu, neovisno o tome radi li se o radovima u garantnom roku ili nekim drugim radovima.

Marina Punat d.o.o. i/ili Brodogradilište Punat d.o.o. će dozvoliti korištenje infrastrukture i svojih resursa ukoliko procijene da je serviser udovoljio uvjetima iz Pravilnika o zasnivanju kooperantskog odnosa društava Marina Punat d.o.o. i Brodogradilište Punat d.o.o. 
 
Koje korake treba poduzeti vanjski serviser, koji nije ugovorni partner marine i brodogradilišta, kako bi dobio dozvolu za korištenje naše infrastrukture i radio na vašem brodu?
 
1.       Serviser najprije treba provjeriti može li udovoljiti našim uvjetima. Uvjeti su detaljno opisani u Pravilniku o zasnivanju kooperantskog odnosa Marine Punat d.o.o. i Pravilniku o zasnivanju kooperantskog odnosa Brodogradilišta Punat d.o.o.  
2.       Ukoliko serviser procijeni da bi mogao udovoljiti našim uvjetima, e-porukom će zatražiti dozvolu za korištenje naše infrastrukture minimalno 3 (tri) dana unaprijed prije termina radova. Zahtjev s podacima i preslikama tražene dokumentacije (što je detaljno specificirano u Pravilniku) šalje  na e-adresu: yacht-service@marina-punat.hr
3.       Nakon toga serviser plaća naknadu za korištenje infrastrukture i podiže svoju dnevnu dozvolu na recepciji Yacht servisa, ako je prethodno od Marine i Brodogradilišta primio potvrdni odgovor.   
Plaćanjem naknade i primitkom dnevne dozvole za rad se podrazumijeva da je serviser, kojem se odobrava rad na dnevnoj bazi, pročitao, razumio i prihvatio Uvjete poslovanja te obveze i odredbe iz Pravilnika o zasnivanju kooperantskog odnosa na našem koncesijskom području.
 
Ističemo kako obveza plaćanja naknade za korištenje infrastrukture marine i brodogradilišta nije na vama, već na izvođaču radova (naknada je 100 € po osobi dnevno), ali kako ne biste došli u zastoj s naručenim radovima, molimo Vas, uputite Vašeg servisera pravovremeno u postupak.  
 
Servisere koji nisu na listi ugovornih partnera marine i nisu prethodno pribavili dnevnu dozvolu ćemo zamoliti da obustave radove i uputiti ih na postupak ishodovanja dnevne dozvole za korištenje infrastrukture.  Podsjećamo kako je recepcija Yacht servisa otvorena od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
 
U dane povećanog intenziteta radova u marini i brodogradilištu su moguća kašnjenja radova. Društva Marina Punat d.o.o. i Brodogradilište Punat d.o.o. neće preuzeti odgovornost za štetu proizašlu bilo zbog kašnjenja ili zbog nemogućnosti izvođenja radova (npr. u slučaju da nismo suglasni izdati dozvolu za korištenje naše infrasturkture, u slučaju da nema slobodnih kapaciteta za obavljanje radova i dr.).
 
Prilikom izvođenja radova, serviseri su jednoobrazno odjeveni s jasno vidljivim nazivom  tvrtke na radnoj odjeći, s istaknutom dnevnom dozvolom za rad i opremljeni osobnim zaštitnim sredstvima. 
Izvođenje radova koje nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja i Pravilnikom o redu u luci Marina Punat d.o.o. te Općim uvjetima poslovanja i Pravilnikom o redu u luci Brodogradilišta Punat d.o.o., kao i  sa Pravilnikom o zasnivanju kooperantskog odnosa, će biti obustavljeno. 
 
Podsjećamo još jednom kako izvođenje radova u marini na vezu u moru ili na kopnu nije dozvoljeno. Iznimka su manji radovi na brodu (npr. čišćenje, pranje plovila, mjerenje, popravak te montiranje i demontiranje cerada ili ojastučenja). Za sve veće radove, pogotovo one zbog kojih može doći do onečišćenja okoliša te za radove koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje osoba ili dovesti do štete na imovini ili okolišu, vlasnik će naručiti transport plovila u SERVISNU ZONU BRODOGRADILIŠTA PUNAT, a cijena usluge može se potražiti u važećem cjeniku
 
Provjerite listu naših ugovornih partnera koji imaju sklopljen ugovor o zasnivanju kooperantskog odnosa i koji su ovlašteni za rad na području marine, suhe marine i brodogradilišta. Ažuran popis je uvijek dostupan na našim internetskim stranicama.
 
Ukoliko serviseri za najavljen posao trebaju ključ vašeg broda koji je deponiran u kontrolnom centru, podsjećamo da nam pravovremeno pošaljete pisanu punomoć za podizanje deponiranog ključa plovila. Punomoć možete poslati e-porukom na support@marina-punat.hr.
  
Vrijede Opći uvjeti poslovanja i Pravilnik o redu u luci Marina Punat d.o.o.
Vrijede Uvjeti poslovanja i Pravilnik o redu u luci Brodogradilišta Punat d.o.o.
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: