Obrada osobnih podataka brodogradilište

UVOD

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o., OIB: 40743486752, Obala 5, Punat, ovim putem želi Vam pružiti informacije o svrsi, zakonskoj osnovi i drugim uvjetima obrade osobnih podataka.

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), Zakonu o provedbi opće uredbe i Općoj politici zaštitite osobnih podatka Marina Punat Grupe obrađuje i štiti vaše osobne podatke.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Pružanje usluge servisa plovila

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. pruža usluge servisa, popravaka i održavanja plovila, ovisno o potrebama i željama korisnika.

Za potrebe pružanja usluge prikupljamo osnovne podatke o korisniku i/ili punomoćniku – ime i prezime, e mail adresa i kontakt telefon te podatke o plovilu.

Pravna osnova za navedenu obradu je poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev. Ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo moći pružiti uslugu sukladno Vašim potrebama.

Nakon što ste ugovorili uslugu servisa Vaše osobne podatke i/ili podatke punomoćnika obrađujemo u svrhe ispunjavanja prava i obveza ugovornog odnosa za odabrane usluge. Ova obrada uključuje osobne podatke kao što su ime i prezime i kontakt podatke korisnika i/ili punomoćnika, podatke o plovilu i opremi na plovilu, podatke o korištenoj usluzi, podatke o računu i plaćanju.

Pravna osnova za navedenu obradu je ugovorni odnos sklopljen između Vas kao korisnika usluge i/ili punomoćnika i društva BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. kao voditelja obrade, te ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo vam moći pružiti uslugu.

Rješavanje pritužbi i odgovori na upite

Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhe pružanja svih informacija koje ste usmeno, putem emaila, kontakt formi na mrežnim stranicama ili telefonski zatražili od nas. Ovisno o vrsti upita ova obrada se temelji na vašoj privoli ili može biti vezana za poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev i ispunjavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa (ukoliko ste korisnik naših usluga).

Kao potrošač imate pravo uložiti pisani prigovor na pruženu uslugu. Vaše podatke koje ste nam dostavili i dodatne podatke koje smo eventualno zatražili od Vas obradit ćemo isključivo u svrhe rješavanja Vašeg prigovora.
Pravna osnova za obradu osobnih podatka proizlazi iz ugovornog odnosa s obzirom da se prigovor odnosi na pruženu uslugu ili postupak ugovaranja usluge.

Videonadzor

Na pojedinim lokacijama u brodogradilištu postavljen je videonadzor u svrhe zaštite osoba i imovine. Pravna osnova za ovu obradu je legitimni interes društva BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.
QO 22-002 – Izd.1 – 18.05.2022

Na svakoj lokaciji koja je pod videonadzorom postavljena je lako uočljiva obavijest s osnovnim informacijama o obradi podataka.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

U pojedinim poslovnim procesima, primjerice za poslove informatičke podrške i računovodstva, koristimo usluge pouzdanih partnera (izvršitelja obrade). Izvršitelji obrade, kada je to nužno, obrađuju vaše osobne podatke prema našim uputama uz osiguranje primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka.

Za potrebe izvršenja pojedinih usluga nužne osobne podatke koje se odnose na Vas kao vlasnika plovila i plovilo prosljeđujemo kooperantima koji ih obavljaju.

U posebnim situacijama, u okviru istraga i drugih službenih radnji koje provode ovlaštena javna tijela bit ćemo obvezni dostaviti tražene podatke koje obrađujemo (npr. temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova,
Državnog odvjetništva RH, nadležnog suda i sl.).

Društvo ne prosljeđuje Vaše osobne podatke primateljima izvan Europske unije.

VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. čuva podatke u skladu s kriterijima predviđenim zakonskim propisima ili obvezama koje proizlaze iz ugovornog odnosa vezano za pružanje servisnih usluga.

Podatke koje smo prikupili i obradili temeljem Vaše privole brisat ćemo odmah po povlačenju privole ukoliko ne postoji druga pravna osnova za daljnju obradu ili čuvanje podataka.

Podatke koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa čuvat ćemo u minimalnom vremenskom razdoblju koje j potrebno za ostvarenje svrhe obrade.

PRAVA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade možete ostvariti sljedeća prava:
  • Pravo na informacije o obradi te pristup i kopiju podataka;
  • Pravo na ispravak netočnih i/ili dopunu nepotpunih podataka;
  • Pravo na brisanje podataka (ukoliko više ne postoji pravna osnova da daljnju obradu ili pohranu).

Ukoliko je primjenjivo, ovisno o načinu obrade podataka i pravnoj osnovi, dostupna su vam i sljedeća prava:
  • Pravo na ograničenje obrade;
  • Pravo na prenosivost podataka;
  • Pravo prigovora na obrade koje se temelje na legitimnom interesu društva BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.;
  • Pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr​

KONTAKT

Kako biste poslali zahtjev za pristup Vašim podacima, Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.
Obala 5, Punat
Republika Hrvatska
e-mail: pdp@marina-punat.hr
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: