Smještaj u tranzitu

Pregled usluga marine koje su dostupne uz dnevni ili mjesečni vez u tranzitu.

Osnovne usluge

 • vez u moru ili smještaj na kopnu do 14 h zadnjeg plaćenog dana
 • korištenje struje s jednim priključkom na 16 A
 • korištenje pitke vode
 • brza intervencija pri nastanku štete na infrastrukturi marine
 • asistencija mornara za pristajanje 24/7 na tel. poziv ili VHF 17
 • meteorološki izvještaj i prognoza vremena u recepciji marine

Osobne usluge

 • sanitarne prostorije s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • internet-caffe
 • panoramska web kamera
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • igralište za djecu
 • šetnica za pse, bazen i kupaonica za pse
 • besplatan prijevoz do plaže Marina Beach Club Medane (VII. - VIII. prema rasporedu)
 • korištenje pumpe za napuhavanje bokobrana ili zračnica bicikala

Usluge sigurnosti

 • nadzor marine od strane osoblja marine
 • video-nadzor ulaza i izlaza marine 24/7
 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine

Eko usluge

 • hitna intervencija pri ekološkom onečišćenju po dojavi
 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump out uređaj za pražnjenje crnog tanka (vidi napomene uz cjenik)
 • punionica za e-vozila
   
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.