Obrada osobnih podataka

Svjesni smo da naša uspješnost ovisi o zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenika. Bitan dio naših nastojanja da Vaše zadovoljstvo potaknemo i uvećamo je vezan uz zaštitu osobnih podataka posjetitelja naše web stranice www.marina-punat.hr

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA


UVOD

Marina Punat d.o.o., OIB: 52846613956, adresa: Puntica 7, Punat, ovim putem želi Vam pružiti informacije o svrsi, zakonskoj osnovi i drugim uvjetima obrade osobnih podataka.

Marina Punat d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR),  Zakonu o provedbi opće uredbe i Općoj politici zaštitite osobnih podatka Marina Punat Grupe obrađuje i štiti vaše osobne podatke.
 
SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA


Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Pružanje usluge veza za plovila

Marina Punat d.o.o. ugovornim korisnicima pruža različite pakete usluge veza za plovila koje se razlikuju po lokaciji/vrsti veza i dodatnim uslugama, ovisno o potrebama i željama korisnika.
Za potrebe izrade ponude prikupljamo osnovne podatke o korisniku i/ili punomoćniku i plovilu – ime i prezime, e mail adresa i kontakt telefon te podatke o plovilu.
Pravna osnova za navedenu obradu je poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev. Ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo moći izraditi ponudu sukladno vašim potrebama.
 
Nakon što ste ugovorili uslugu veza za plovilo Vaše osobne podatke i/ili podatke o punomoćniku obrađujemo u svrhe ispunjavanja prava i obveza iz ugovora o vezu i pružanja usluge. Ova obrada uključuje osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, primarni i sekundarni kontakt (emaili i telefon), naziv i registarsku oznaku plovila, podatke o korištenoj usluzi, podatke o računu i plaćanju.
 
Svim ugovornim korisnicima dodjeljuje se kartica koja omogućava slobodan pristup u marinu i korištenje parkinga. U ove svrhe Marina Punat d.o.o. obrađuje ime i prezime ugovornog korisnika i kontrolira ulazak i izlazak iz marine.
 
Marina Punat d.o.o. svojim ugovornim korisnicima, u okviru redovne usluge, šalje tjedni izvještaj o stanju plovila, koji uključuje fotografiju plovila i opis aktivnosti obavljenih na plovilu u posljednjih 7 dana. Za potrebe izvještavanja koristi se email adresa, ime i prezime ugovornog korisnika i podaci o plovilu.
 
Pravna osnova za navedene obrade je ugovor sklopljen između Vas kao ugovornog korisnika i/ili punomoćnika i društva Marina Punat d.o.o. kao voditelja obrade, te ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo Vam moći pružiti uslugu.
 
Pružanje usluge smještaja u plutajućem apartmanu na moru
 
Smještaj u plutajućem apartmanu (Floating Holiday Home) moguće je rezervirati izravno na našim mrežnim stranicama ili preko platformi za rezervaciju. Kada nam pošaljete upit za rezervaciju prikupljamo samo nužne podatke - vaše ime i prezime, adresu elektroničke pošte i/ili telefon te druge informacije koje su nam potrebne kako bismo vam pružili povratne informacije o raspoloživim smještajnim jedinicama.
Pravna osnova za navedenu obradu je poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev, te ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo moći udovoljiti Vašem upitu, odnosno zahtjevu za rezervaciju.
 
Prema posebnim nacionalnim propisima Republike Hrvatske obvezni smo svakog gosta prijaviti Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor. U ove svrhe prikupljamo podatke sadržane u osobnom identifikacijskom dokumentu gosta (nacionalna osobna iskaznica ili putovnica) i unosimo ih u sustav eVisitor.
Pravna osnova za navedenu obradu je pravna obveza društva Marina Punat d.o.o., te ukoliko nam ne pružite nužne osobne podatke nećemo Vas moći prijaviti kao turista i pružiti uslugu.
 
Pružanje dodatnih usluga putem mobilne aplikacije i portala za korisnike
 
Ugovorni korisnici mogu putem Marina Punat d.o.o. mobilne aplikacije pristupiti informacijama o plovilu koji se navedeni u ugovoru o korištenju veza (ime, tip i dimenzije plovila, ugovorni vez). Putem mobilne aplikacije ugovornim korisnicima dostupne su informacije o aktivnostima provedenim na plovilu, inventurnom statusu kao i podaci o saldu i otvorenim računima. Također su dostupne i fotografije plovila, prikazi sa web kamera u marini, meteo podaci, novosti u marini te informacije o ponudi usluga i kontakt podaci u marini.
 
Osim mobilne aplikacije, korisnici se mogu  prijaviti i putem portala za ugovorne kupce. Na portalu su vidljivi podaci iz ugovora, dostupan je i pregled izdanih i plaćenih računa i eventualnih dugovanja, te pregled fotografija plovila koji se ažurira na tjednoj bazi.
 
Korisnici se u portal za korisnike i mobilnu aplikaciju prijavljuju putem e-mail adrese, korisničkog imena i lozinke.
Pravna osnova za navedene obrade je ugovor sklopljen između Vas kao ugovornog korisnika i/ili korisnika mobilne aplikacije i društva Marina Punat d.o.o.  kao voditelja obrade, te ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo Vam moći pružiti uslugu.
 
Izravni marketing, informiranje o novostima u ponudi i utvrđivanje zadovoljstva pruženom uslugom

Koristimo Vašu adresu elektroničke pošte za slanje obavijesti (newsletter) o uslugama, posebnim ponudama, pogodnostima, popustima, i novostima u našoj ponudi, za koje smatramo da bi Vam kao korisniku naših usluga  mogle biti zanimljive i korisne.
U ovom slučaju podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa.
U bilo kojem trenutku možete se jednostavno odjaviti s naše newsletter liste odabirom mogućnosti na dnu svakog poslanog newslettera, te Vam nakon toga više nećemo slati newsletter.
Ukoliko ste se kao posjetitelj mrežne stranice prijavili na naš newsletter pravna osnova za obradu vaših podatka (kontakt adrese elektroničke pošte) je Vaša privola koju u svakom trenutku možete povući, te više nećemo obrađivati Vaše podatke u ovu svrhu.
 
Rješavanje pritužbi i odgovori na upite

Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhe pružanja svih informacija koje ste usmeno, putem emaila, kontakt formi na mrežnim stranicama ili telefonski zatražili od nas. Ovisno o vrsti upita ova obrada se temelji na Vašoj privoli ili može biti vezana za poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev i ispunjavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa (ukoliko ste naš ugovorni korisnik).
Kao potrošač imate pravo uložiti pisani prigovor na pruženu uslugu. Vaše podatke koje ste nam dostavili i dodatne podatke koje smo eventualno zatražili od Vas obradit ćemo isključivo u svrhe rješavanja vašeg prigovora.
Pravna osnova za obradu osobnih podatka proizlazi iz ugovornog odnosa s obzirom da se prigovor odnosi na pruženu uslugu ili postupak ugovaranja usluge.
 
 
Videonadzor  

Na pojedinim lokacijama u marini postavljen je videonadzor u svrhe zaštite osoba i imovine. Pravna osnova za ovu obradu je legitimni interes društva Marina Punat d.o.o.
Također, na prostoru recepcije obavljaju se mjenjački poslovi, te smo sukladno Zakonu o zaštiti novčarskih institucija obvezni postaviti videonadzor u svrhe smanjenja rizika i zaštite zaposlenika. Pravna osnova za ovu obradu je zakonska obveza društva  Marina Punat d.o.o.
Na svakoj lokaciji koja je pod videonadzorom postavljena je lako uočljiva obavijest s osnovnim informacijama o obradi podataka.
 
PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

U pojedinim poslovnim procesima, primjerice za poslove informatičke podrške i računovodstva, koristimo usluge pouzdanih partnera (izvršitelja obrade). Izvršitelji obrade, kada je to nužno, obrađuju Vaše osobne podatke i/ili podatke punomoćnika prema našim uputama uz osiguranje primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka.
Sukladno pravnim obvezama obvezni smo Vaše podatke unijeti u središnji sustav evidencije turista eVisitor . Podatke iz sustava eVisitor koriste ovlaštena javna tijela u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo turizma, Carinska uprava i dr.) u svrhe koje su definirane nacionalnim propisima.
U posebnim situacijama, u okviru istraga i drugih službenih radnji koje provode ovlaštena javna tijela bit ćemo obvezni dostaviti tražene podatke koje obrađujemo (npr. temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, nadležnog suda i sl.).
Društvo ne prosljeđuje Vaše osobne podatke primateljima izvan Europske unije.
 
VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Marina Punat d.o.o. čuva podatke u skladu s kriterijima predviđenim zakonskim propisima ili obvezama koje proizlaze iz ugovornog odnosa vezano za uslugu veza za plovilo.
Podatke koje smo prikupili i obradili temeljem Vaše privole brisat ćemo odmah po povlačenju privole ukoliko ne postoji druga pravna osnova za daljnju obradu ili čuvanje podataka.
Podatke koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa čuvat ćemo u minimalnom vremenskom razdoblju koje j potrebno za ostvarenje svrhe obrade.
 
PRAVA U OBRADI OSOBNIH PODTAKA

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade možete ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na informacije o obradi te pristup i kopiju podataka;
  • Pravo na ispravak netočnih  i/ili dopunu nepotpunih podataka;
  • Pravo na brisanje podataka (ukoliko više ne postoji pravna osnova da daljnju obradu ili pohranu).


Ukoliko je primjenjivo, ovisno o načinu obrade podataka i pravnoj osnovi, dostupna su vam i sljedeća prava:

  • Pravo na ograničenje obrade;
  • Pravo na prenosivost podataka;
  • Pravo prigovora na obrade koje se temelje na legitimnom interesu društva Marina Punat d.o.o.;
  • Pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu podataka. 

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 183, 10000 Zagreb, azop@azop.hr
 
KONTAKT

Kako biste poslali zahtjev za pristup Vašim podacima, Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi Vaših osobnih podataka koje obrađuje Marina Punat d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

Marina Punat d.o.o.
Puntica 7, Punat
Republika Hrvatska
e-mail: pdp@marina-punat.hr

footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: