Postavljen Seabin uređaj

U marini je postavljen uređaj koji prikuplja smeće i ujedno filtrira more kod gata A1.
Uređaj vrlo jednostavno s morske površine sakupi dnevno u prosjeku oko 1,5 kg plutajućeg smeća i ujedno stalno filtrira morsku vodu.
Ova ekološka kantica za morski otpad sakuplja plastiku, mikroplastiku, deterdžente, ulja i ostale materijale s površine mora i spriječava ih da otplutaju dalje te naštete morskoj flori i fauni.
Vjerujemo kako će Seabin postati standard u svim našim marinama i na taj način zaštititi i očuvati morski okoliš.  

Podsjećamo vas i kako je s početkom godine u Hrvatskoj prestala upotreba jednokratih trgovačkih vrećica debljine između 15 i 50 mikrometara. U opticaju ostaju samo tanje vrećice za voće i povrće te one deblje višekratne preko 50 mikrometara. 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.