Marina Punat Grupa raspisuje natječaj za financiranje projekata

Marina Punat Grupa raspisuje natječaj za dodajelu potpora u 2022. godini za financiranje programa i projekata s područja Općine Punat.
Pozivamo udruge i organizacije s područja Općine Punat da se prijave za financijsku podršku u realizaciji projekata od interesa za opće dobro.

Cilj ovog natječaja je poticanje projekata i sadržaja u Općini Punat koji podižu kvalitetu života i rada mještana, odnosno za uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života.

Više o tome pročitajte u dokumentima natječaja:
Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat.


 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.