Marina Punat Grupa ponovno raspisala natječaj za financiranje projekata naše općine

Marina Punat Grupa, u čijem sastavu su Marina Punat, Brodogradilište Punat, Marina Commerce, Marina Punat Hotel & Resort, ponovno je raspisala natječaj za dodjelu potpora u 2024. godini za financiranje programa i projekata s područja Općine Punat.
Pozivamo udruge i organizacije s područja Općine Punat da od 1. prosinca 2023. do 15. siječnja 2024. godine prijave svoje projekte na natječaj za financijsku podršku Marina Punat Grupe.

U idućoj godini će ponovno biti odabrani najbolji projekti od interesa za opće dobro, a koji svojim sadržajem podižu kvalitetu života i rada naših mještana.

Koja područja ulaze u izbor prilikom prijave udruga i organizacija?
  • sadržaji za dobrobit djece i mladih
  • sadržaji za mještane treće dobi
  • odgojno - obrazovni projekti za sve generacije
  • sportsko - rekreacijski projekti za sve generacije
  • očuvanje okoliša i zaštita mora
  • očuvanje autohtonog turizma i ponude  
  • kulturno umjetnički projekti
  • razvoj poljoprivrede (mediteranske kulture)

Više o uvjetima natječaja pročitajte u ovim dokumentima:
Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat koje u 2022. i 2023. godini nisu ostvarile financijsku potporu Grupe.
 
 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: