Marina Punat Grupa drugu godinu zaredom raspisuje natječaj za financiranje projekata

Marina Punat Grupa i ove godine raspisuje natječaj za dodjelu potpora u 2023. godini za financiranje programa i projekata s područja Općine Punat.
 
Pozivamo udruge i organizacije s područja Općine Punat da od 1. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. godine prijave svoje projekte na natječaj za financijsku podršku Marina Punat Grupe.

Bit će odabrani najbolji projekti koji svojim sadržajem podižu kvalitetu života i rada naših mještana te su od interesa za opće dobro.

Udruge i organizacije mogu prijaviti projekt  za sljedeća  područja:
  • sadržaji za dobrobit djece i mladih
  • sadržaji za mještane treće dobi
  • odgojno – obrazovni projekti za sve generacije
  • sportsko – rekreacijski projekti za sve generacije
  • očuvanje okoliša i zaštita mora
  • očuvanje autohtonog turizma i ponude  
  • kulturno umjetnički projekti
  • razvoj poljoprivrede (mediteranske kulture)

Više o uvjetima natječaja pročitajte u ovim dokumentima:
Pravo na podnošenje prijave imaju udruge i organizacije s područja Općine Punat koje u 2022. godini nisu ostvarile financijsku potporu Grupe.
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: