Jedinstven sustav senzorike

Prvi u svijetu koristimo sustav senzora koji povezuju brod, vlasnika i marinu za prevenciju rizika od požara i potonuća.


 

Suvremena tehnologija senzora za dojavu rizičnih događaja Sense4Boat integrirana je u sustav upravljanja marinom MarinaCloud.
U kombinaciji s dnevnim obilaskom plovila i video nadzorom čini jedinstveni sustav nadzora i dojave incidenata, što vlasnicima pruža naglašeni osjećaj sigurnosti i povećava opću razinu sigurnosti u marini.

Marina Punat je prva marina u svijetu s integriranim sustavom pametnih senzora Sense4Boat koji detektiraju prodor vode, pojavu dima ili rizično visokih temperatura i nadziru vaše baterije.
U slučaju alarma, obavijest dobiva vlasnik plovila, ali istovremeno i marina koja onda može poduzeti potrebne radnje kako bi zaštitila vašu imovinu.

Marina Cloud Sense4Boat je INOVATIVAN – razlikuje se od ostalih sustava po tome što istovremeno upozorava i vlasnika broda i marinu na rizična ili nesukladna stanja. Obavijest dobiva kontrolni centar marine koji je 24 sata dežuran, kako bi mornari mogli poduzeti sve što je potrebno za zaštitu ugroženog plovila.

Budući da je sigurnost svih plovila u marini naš zajednički cilj, svi ugovorni brodovi, osim plovila koja obavljaju gospodarsku djelatnost — čarter, imaju pravo na besplatne senzore za detekciju prodora vode, dima ili rizične temperature.

Više o paketima, pretplati i mogućnostima ugradnje pročitajte na stranicama Sense4Boat.
 

footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.