Rezidenti marine imaju popust na dnevni vez u TransEurope marinama

Vrijeme je plovidbe i ljetnih tura po Jadranu. Kako je Marina Punat članica udruženja TransEurope marinas, prilikom posjeta drugoj TransEurope marini, rezidenti marine ostvaruju popust od 50% na dnevni vez.
TransEurope člansku iskaznicu možete dobiti u recepciji Marine Punat.

Od ove godine, popust na dnevni vez je moguće ostvariti i u novoj članici - Marini Mitan - Novi Vinodolski.

U Italiji vas čeka popust u marinama Venezia Certosa i Cavallino, a u Crnoj Gori u Marini Lazure.
Pogledajte pregled svih marina, članica TransEurope Marinas.

Napomena: Vlasnici plovila smještenih u TransEurope marini s ugovorom o vezu na minimalno 6 mjeseci ostvaruju pravo na 50% popusta na dnevni vez u trajanju do pet dana godišnje u svakoj marini članici, uz dokaz o članstvu u udruženju TransEurope.
 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: