Rezervirajte besplatan termin za pražnjenje crnog tanka

Podsjetimo - za ispuštanje krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i drugih tvari koje onečišćuju more Lučka kapetanija naplaćuje izrazito visoke kazne!
Čemu riskirati kaznu, kada je pražnjenje tanka otpadnih voda s broda pomoću pump-out uređaja u marini potpuno besplatno? Tankove praznimo od ponedjeljka do petka u dva termina: 9:00 i 13:00 sati na fiksnoj poziciji kod gata A1, a termin je potrebno rezervirati najmanje tri dana unaprijed.

Provjerite u kakvom je stanju vaša kaljuža - vlasnik plovila je u obvezi u kaljužu broda staviti eko-spužvu ili sličnu napravu koja prikuplja onečišćenja koja mogu nastati kao posljedica tehničke mane ili neodržavanja plovila, a sustavom pražnjenja kaljuže mogu dospjeti neposredno u more. 

Čuvajmo naše more od biološkog zagađenja i zagađenja deterdžentima, uljima i drugim otrovnim tvarima! Ekološka šteta koja može nastati ispuštanjem otpadnih tvari u okoliš za posljedicu može imati uništenje okoliša, prirode i krajolika, morske flore i faune i teško se ispravlja!

Marina Punat ima osigurana sredstva i opremu za sprječavanje onečišćenja mora te uklanjanje posljedica onečišćenja mora. Ovlaštenik koncesije luke posebne namjene Marina Punat d.o.o. ima primijenjen i certificiran sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001 kao i sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001 odobren od strane BUREAU VERITASA.

Nazovite +385 (0)51 654 111ili pošaljite mail na support@marina-punat.hr
 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: