Poziv za 18. Izvanrednu Skupštinu društva Marina Punat d.o.o.

Punat, 23.03.2022.

U smislu članka 443. ZTD i članka 22. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT d.o.o. Uprava Društva saziva 18. (osamnaestu) IZVANREDNU SKUPŠTINU MARINE PUNAT d.o.o. za 31.03.2022.g. u 10:00 sati u sjedištu društva na adresi Puntica 7 sa slijedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
 
Dnevni red:
 
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
 2. Obavijest Uprave o provedenom pripajanju društva Brodica d.o.o.
 3. Prihvaćanje Izvješća Uprave o stanju pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g.
 4. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g.
 5. Odluka o upotrebi ostvarene neto dobiti pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g.
 6. Davanje razrješnice članu Uprave pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g.
 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluka pod točkama  3, 4, 5 i 6 na način kako slijedi:
 
Ad 3. Skupština Društva donijela je odluku o prihvaćanju Izvješća uprave o stanju pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g.
 
Ad 4. Skupština Društva donijela je odluku o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g.
 
Ad 5. Skupština Društva donijela je odluku o upotrebi ostvarene neto dobiti pripojenog društva Brodica d.o.o. za poslovnu 2021.g. Ostvarena neto dobit u poslovnoj 2021.g. iznosi 257.691,78 kn i raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit Društva.
 
Ad 6. Skupština Društva donijela je odluku o davanju razrješnice jedinom članu Uprave pripojenog društva Brodica d.o.o. – direktoru društva za poslovnu 2021.g.
 
*          *          *
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Izvanredne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 18. (osamnaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
 
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.                                                         
 
 
MARINA PUNAT d.o.o.                                                                                                                                                                
direktorica: B. Renata Marević
 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.