Portal e-Nautika za prijavu dolaska brodice

Portal e-Nautika je namijenjen nautičarima i omogućava prijavu dolaska inozemne brodice ili jahte u teritorijalno more Republike Hrvatske.
Ukoliko imate OIB (hrvatski građani, kao i državljani EU koji su prijavili boravak na području Republike Hrvatske ili zatražili osobni identifikacijski broj u našoj poreznoj upravi) ili eOI (eID - elektroničku osobnu iskaznicu) možete pristupiti portalu e-Nautika koji je namijenjen nautičarima i omogućava prijavu dolaska inozemne brodice ili jahte u teritorijalno more Republike Hrvatske. Isto tako na portalu možete zatražiti elektroničku potvrdu o uplati naknada za sigurnost plovidbe po prijavi jahte ili brodice.

Uslugu za sada mogu koristiti svi građani Republike Hrvatske te građani zemalja Europske unije koje su uvele sustav elektroničke iskaznice ili neki drugi način e-identifikacije korisnika.
 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: