EmergenSea za mirniju plovidbu

NOVA BAZA - MARINA PUNAT – KRK
Sezona plovidbe je u punom jeku pa je i pravovremena pomoć na moru izuzetno važna, naročito ako se nađete u nevolji nasred pučine.
EmergenSea je služba pomoći s mrežom podrške na moru koja je od nedavna otvorila bazu i u našoj  marini.  Područje koje pokriva odnosi se na hrvatsku, slovensku i talijansku obalu Jadranskog mora.

Posebno opremljena brza plovila, odgovarajuća oprema, 24 satna dežurna logistika te educirani kadar, čine EmergenSea mrežu pouzdanim partnerom u trenutku kad vam na moru zatreba pomoć, spašavanje imovine, dostava ili pratnja.

Na raspolaganju su 24/7 telefonski, a više informacija o benefitima članarine pogledajte na stranici www.emergensea.net

Help-line  0-24  + 385 996 112 112
info@emergensea.net
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.