Gdje parkirati u ljetnim mjesecima?

Na prostoru ispod hotela Kanajt  je još bolje uređeno mjesto za parkiranje osobnih vozila. Naši dnevni i tranzitni posjetitelji, kao i čarter gosti mogu tamo parkirati svoj automobil nešto povoljnije. Naplata na novom parkingu je na dnevnoj bazi, a platiti možete na tranzitnoj recepciji, u kontrolnom centru marine ili na parkomatu.
 

Uređeno je dodatno parkiralište kod samog ulaza u marinu, čime smo još malo povećali toliko tražena parkirna mjesta.
Marina ima mjesta za gotovo 700 vozila, na platoima uz more, iznad garaža, iznad marine među maslinama kao i ispod hotela Kanajt. U tim zonama uvijek možete naći slobodno mjesto za parkiranje svog vozila.

Marina Punat, kao ni suha marina Brodica, nemaju registriranu djelatnost kampirališta, stoga kamp–kućice ne možemo primati na području marine ili suhe marine.

Za karavane i kampere koje koristite kao osobna vozila, previđeno je parkiralište na platou iznad garaža.

Kamperi i karavani ni u kom slučaju ne smiju biti prikopčana na struju,  a boravak u njima nije dozvoljen.
 

footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: