Stalan vez u moru

Pregled usluga marine koje su dostupne uz svaki oblik smještaja vašeg plovila u moru

Osnovne usluge

 • korištenje priključka na elektro-mrežu (jedan priključak 16A)
 • vez u moru
 • korištenje pitke vode
 • asistencija mornara za pristajanje 24/7 na tel. poziv ili VHF 17
 • meteorološki izvještaj i prognoza na recepciji marine

Osobne usluge

 • Marina Punat App — aplikacija s podacima o aktivnostima mornara, fotografijama broda, ugovornim podacima, saldom računa, podacima o vremenu, pogled s video kamera, informacije o marini, najnovije obavijesti
 • sanitarne prostorije i kupaonice s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • concierge
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • igralište za djecu
 • šetnica za pse, bazen i kupaonica za pse
 • korištenje bazena hotela Kanajt (Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 • korištenje pumpe za napuhavanje bokobrana ili zračnica bicikala

Usluge sigurnosti

 • Proactive Boat Care — tjedni izvještaj s fotografijom plovila i poduzetim aktivnostima mornara
 • ulaz/izlaz beskontaktnim karticama
 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine

Eko usluge

 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump-out uređaj za pražnjenje crnog i sivog tanka (vidi napomene uz cjenik)
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: