Stalan vez u moru

Pregled usluga marine koje su dostupne uz svaki oblik smještaja vašeg plovila u moru

Osnovne usluge

 • vez u moru
 • korištenje pitke vode
 • priključak struje 16A
 • intervencija unutar 1 h pri nastanku štete na infrastrukturi marine
 • asistencija mornara za pristajanje 24/7 na tel. poziv ili VHF 17
 • meteorološki izvještaj i prognoza u recepciji marine

Osobne usluge

 • sanitarne prostorije s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • Internet-cafe
 • web portal korisnička podrška
 • animacija za djecu tijekom ljetne sezone
 • kulturno-zabavna događanja tijekom ljetne sezone
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • šetnica za pse
 • besplatan prijevoz do plaže Marina Beach Club Medane (VII.- VIII. mjesec prema rasporedu)
 • korištenje bazena hotela Kanajt

Usluge sigurnosti

 • proactive boat care — svakodnevni nadzor i obilazak marine 24/7
 • tjedni izvještaj o nadzoru s fotografijom plovila i svim poduzetim aktivnostima
 • video-nadzor marine 24/7
 • video-nadzor ulaza i izlaza iz marine 24/7
 • ulaz i izlaz beskontaktnim karticama pod nadzorom 24/7
 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine prema trećim osobama

Eko usluge

 • hitna intervencija pri ekološkom onečišćenju po dojavi
 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump-out uređaj za pražnjenje crnog tanka (vidi napomene uz cjenik)
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.