Stalan vez u moru

Pregled usluga marine koje su dostupne uz svaki oblik smještaja vašeg plovila u moru

Osnovne usluge

 • vez u moru
 • korištenje pitke vode
 • brza intervencija pri nastanku štete na infrastrukturi marine
 • asistencija mornara za pristajanje 24/7 na tel. poziv ili VHF 17
 • meteorološki izvještaj i prognoza u recepciji marine

Osobne usluge

 • Marina Punat App — aplikacija s podacima o aktivnostima mornara, fotografijama broda, ugovornim podacima, saldom računa, podacima o vremenu, pogled s video kamera, informacije o marini, najnovije obavijesti
 • sanitarne prostorije i kupaonice s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • internet-caffe
 • korisnička podrška
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • igralište za djecu
 • šetnica za pse, bazen i kupaonica za pse
 • besplatan prijevoz do plaže Medane (VII. – VIII. prema rasporedu)
 • korištenje bazena hotela Kanajt (Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 • korištenje pumpe za napuhavanje bokobrana ili zračnica bicikala

Usluge sigurnosti

 • Proactive Boat Care — svakodnevni nadzor i obilazak marine 24/7
 • besplatan senzor za nadzor razine vode u kaljuži i za detekciju visoke temperature (alternativno senzor za dim)
 • tjedni izvještaj o nadzoru s fotografijom plovila i svim poduzetim aktivnostima
 • video-nadzor ulaza i izlaza iz marine 24/7
 • ulaz/izlaz beskontaktnim karticama pod nadzorom 24/7
 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine

Eko usluge

 • hitna intervencija pri ekološkom onečišćenju po dojavi
 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump-out uređaj za pražnjenje crnog tanka (vidi napomene uz cjenik)
 • punionica za e-vozila
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.