Ostale usluge

Stručan tim marine pobrinut će se prepoznati i ispuniti vaše osobne potrebe i zahtjeve za ispravnost vašeg plovila.
Pored vezova, Marina Punat nudi i najam spremišta opreme. Pogledajte što sve nudimo, kako biste imali najbolju moguću uslugu, a vaše plovilo bilo sigurno na vezu u marini.

 
Usluga
 
Cijena u kn
 
Najam spremišta opreme u marini — godišnje 8.505
Najam skladišnog prostora u hali (box) — godišnje površina 9 m2  za 6.567 /  površina 4,5 m2 za 4.253
Najam spremišta opreme u suhoj marini — godišnje 7.615
Najam skladišnog prostora (box) u suhoj marini 6.160
Čuvanje prazne prikolice — godišnje (samo za ugovorne goste) 1.161
Najam pokretnog spremišta (mobile box) u suhoj marini — godišnje 1.885
Usluga mornara — 1 h 234
Ronilac — 1 h 777
Potrošnja struje (32 A / 63 A / 125 A) 1,36 / kWh
Potrošnja vode (kada se ne koristi usluga veza) 75 / m3
Čišćenje radne površine na platou 385
Premještaj pogrešno parkiranih vozila 385
Trošak parkiranja u slučaju izgubljenog ili oštećenog parkirnog listića 385
Dodatna kartica za parking (uz godišnji ugovor) 422
Cijena intervencije na brodu unutar marine (uključuje tegalj do dizalice uz ispumpavanje) <10 m – 2.322
<15 m – 3.868
>15 m – 7.729
Korištenje prostora za nužni smještaj nađenih predmeta zatečenih i ostavljenih na području marine — mjesečno 385
Premještaj nađenih predmeta zatečenih i ostavljenih na području marine 777


Cijena u kunama, PDV uključen
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.