Ostale usluge

Stručan tim marine pobrinut će se prepoznati i ispuniti vaše osobne potrebe i zahtjeve za ispravnost vašeg plovila.
Pored vezova, Marina Punat nudi i najam spremišta opreme. Pogledajte što sve nudimo, kako biste imali najbolju moguću uslugu, a vaše plovilo bilo sigurno na vezu u marini.

 
Usluga
 
Cijena u kn
 
Najam spremišta opreme u marini — godišnje 8.625
Najam skladišnog prostora u hali (box) — godišnje površina 9 m2  za 6.600 /  površina 4,5 m2 za 4.275
Najam spremišta opreme u suhoj marini — godišnje 7.875
Najam skladišnog prostora (box) u suhoj marini 6.150
Čuvanje prazne prikolice — godišnje (samo za ugovorne goste) 1.500
Najam pokretnog spremišta (mobile box) u suhoj marini — godišnje 1.875
Usluga mornara — 1 h 263
Ronilac — 1 h 825
Potrošnja struje (32 A / 63 A / 125 A) 1,36 / kWh
Potrošnja vode (kada se ne koristi usluga veza) 75 / m3
Čišćenje radne površine na platou 383
Premještaj pogrešno parkiranih vozila 750
Trošak parkiranja u slučaju izgubljenog ili oštećenog parkirnog listića 750
Dodatna kartica za parking (uz godišnji ugovor) 750
Izgubljena kartica za parking (membership card) 225
Cijena intervencije na brodu unutar marine (uključuje tegalj do dizalice uz ispumpavanje) <10 m – 2.310
<15 m – 3.848
>15 m – 7.688
Korištenje prostora za nužni smještaj nađenih predmeta zatečenih i ostavljenih na području marine — mjesečno 383
Premještaj nađenih predmeta zatečenih i ostavljenih na području marine 773


Cijena u kunama, PDV uključen
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.