USLUGA PRIKLJUČENJA PLOVILA NA STRUJU

Ugovorite uslugu priključenja plovila na struju za samo 9 € po punjenju.
 
Marina Punat je prva i jedina marina u svijetu koja svojim gostima omogućava uslugu priključenja plovila na struju. Ukoliko opremite svoje plovilo pametnim senzorima koji prate napon vaših baterija i ugovorite uslugu, djelatnici Marine Punat će priključiti vaše plovilo na struju kada senzori na to upozore. Neposredno po početku punjenja dobit ćete poruku da je punjenje započeto, a po dovršetku punjenja i stabilizacije napona na baterijama dobit ćete informaciju da je punjenje završeno. 

Za tehnički ispravno plovilo koje ispunjava minimalno tehničko-sigurnosne preduvjete navedene niže, vlasnik može naručiti priključenje plovila na struju po povlaštenoj cijeni od samo 9 € po punjenju: 
 • plovilo mora biti opremljeno SENSE4BOAT  senzorom za nadzor svih baterija koje se pune 
 • motorni brodovi moraju biti opremljeni sustavom za automatsko gašenje požara u strojarnici ili SENSE4BOAT senzorom za nadzor temperature u motornom prostoru (senzor sponzorira marina) 
 • jedrilice moraju biti opremljene sustavom za automatsko gašenje požara ili senzorom dima u salonu (senzor sponzorira marina) 
 • plovilo mora biti tehnički potpuno ispravno, a baterije i punjači originalno ugrađeni od proizvođača ili  ovlaštenog servisa 
 • plovilo mora biti pripremljeno za punjenje tako da se kabel nalazi na rivi, a svi osigurači samo za proces punjenja na plovilu moraju biti uključeni
 • za plovilo treba biti sklopljen godišnji ugovor za vez u moru i treba se nalaziti na vezu u moru

Račun za ovu uslugu će pružatelj usluge isporučiti mjesečno za sva priključenja plovila na struju koja su vam u tom mjesecu isporučena. Budući da je baterije potrebno puniti više od jednom/dvaput mjesečno samo u iznimnim situacijama, vaši troškovi su potpuno predvidivi. 
Ime*
E-mail adresa*
Ime broda*
Usluga se ugovara za razdoblje: od - do.*
Vaša poruka*

Odricanje od odgovornosti: Pružatelj usluge priključenja plovila na struju - Marina Punat d.o.o. ne odgovara za eventualne štete na baterijama, elektro instalaciji plovila ili bilo kakve druge štete koje nastaju na plovilu ili okolnim plovilima kao posljedica spajanja ili nespajanja plovila na struju te svaku odgovornost za eventualne štete preuzima isključivo vlasnik plovila i/ili naručitelj usluge kao nalogodavac priključenja plovila na struju. Isključiva je odgovornost vlasnika plovila osigurati tehnički potpuno ispravno plovilo cijelo vrijeme boravka u marini, neovisno o tome da li je spojeno na struju ili ne, kao i da su baterije i punjači originalno ugrađeni od proizvođača ili ovlaštenog servisa. Pružatelj usluge Marina Punat d.o.o. može odbiti pružiti uslugu priključenja plovila na struju ukoliko procijeni da je stanje plovila takvo da nije dovoljno sigurno za priključenje. Pružatelj usluga Marina Punat d.o.o. ne jamči ispravnost baterija nakon priključenja plovila na struju. Pružatelj usluga Marina Punat d.o.o.ne pruža uslugu priključenja plovila na struju u razdoblju od 1.6. do 1.9. Usluga priključenja plovila na struju je ugovorena kada Marina Punat d.o.o. potvrdi nalogodavatelju da je primila nalog i da ga prihvaća, nakon što je nalogodavac potvrdio da je u cijelosti pročitao i razumio sve uvjete pružanja usluge i da ih prihvaća i nakon što su ispunjeni svi navedeni preduvjeti.

logo
MARINA PUNAT D.O.O.
Puntica 7
HR-51521 Punat
Tel. ++385 (0)51 654 111
e-mail:marina-punat@marina-punat.hr
OIB 52846613956

footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.
Hrvatska turistička zajednica