Poziv na 25. redovitu glavnu Skupštinu Društva

MARINA “PUNAT” d.o.o.
51521-PUNAT, Puntica 7
OIB:52846613956                                    
Tel. 051 654 111

 
Punat, 18.06.2019.

“U smislu članka 443. ZTD i članka 22. Društvenog ugovora društva s ograničenom odgovornošću MARINA PUNAT d.o.o. Uprava Društva saziva 25. (dvadesetpetu) REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU MARINE PUNAT d.o.o. za 27.06.2019. u 11:30 sati u prostorijama restorana MARINA u Puntu,  Puntica br. 7, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlogom odluka :
 
Dnevni red:
 
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.
 2. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. g. te izvješće revizora Društva.
 3. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2018. g.
 4. Izvješće  Nadzornog odbora Društva za 2018. g.
 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave - Direktorici Društva za 2018. g.
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018.g.
 7. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2018. g.
 8. Donošenje odluke o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina – 2013.g i 2014.g.
 9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
 10. Donošenje odluke o visini mjesečne nagrade članovima Nadzornog odbora.
 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. g.
 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:
 
Ad  2. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća MARINE PUNAT d.o.o. za poslovnu 2018. godinu s izvješćem revizora Društva .
Ad 3. Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Društva za  poslovnu 2018. g.
Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova MARINE PUNAT d.o.o. za poslovnu 2018. g.
Ad 5. Daje se razrješnica Upravi MARINE PUNAT d.o.o. za 2018. g.
Ad  6. Daje se razrješnica Nadzornom odboru MARINE PUNAT d.o.o. za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2018. g.
Ad  7. Ostvarena neto dobit Društva za poslovnu 2018. godinu  raspoređuje se u cijelosti:
 • u zadržanu dobit
Ad  8. Donosi se odluka o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina - 2013.g. i 2014.g. u ukupnom iznosu od 4.400.000,00 kn
Ad  9.  U vezi s odredbom članka 258. ZTD-a te članka 23. Društvenog ugovora postojećim članovima Nadzornog odbora produžuje se mandat za iduće 4 godine.
Ad 10. Članovima Nadzornog odbora Društva određuje se  nagrada za rad u neto iznosu od 1.000,00 kuna po sastanku. Sva davanja glede doprinosa i poreza snosi Isplatitelj nagrade. Nagrada se isplaćuje na žiro račun Primatelja otvoren u Banci.
Ad 11. Za revizora Društva za 2019. g. imenuje se tvrtka LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70.
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva.  Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 25. (dvadesetpetoj) Redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.
                                                         
 
MARINA PUNAT d.o.o.
                                                                                                                                                                    
Direktorica:  B. Renata Marević
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.