Nautički informacijski servis – nIS

Objavljeno: 2. 7. 2017.
Testirajte višejezičnu besplatnu aplikaciju  za  pametne  telefone  Ministarstva pomorstva,   prometa   i   infrastrukture (MPPI). Aplikacija  je  namijenjena  za  pametne telefone  s  Android  sustavom,  kao  i  za iPhone  mobilne  uređaje  te  je  izrađena u višejezičnoj inačici.
 
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: