Kako sigurno sidriti i čuvati morski okoliš?

Objavljeno: 15. 6. 2017.
1) Približite se mjestu sidrenja tako da vjetar puše u pramac i pronađite dno svjetlije boje (pjeskovito dno). Izbjegavajte sidrenje u livadama posidonije.
2) Bacite sidro kada se plovilo zaustavi. Sidro treba biti primjereno veličini plovila.
3) Spuštajte lanac dok lagano plovite unatrag. Dužina lanca treba biti najmanje 3 puta veća od dubine mora na mjestu sidrenja.
4)Sačekajte da se pramac okrene u smjeru puhanja vjetra i provjerite drži li sidro.
5) Pri odlasku dovezite brod neposredno iznad sidra i onda ga podignite.
6) Ukoliko na sidru ili lancu pronađete komadiće alge kaulerpe, bacite ih u smeće (nikako u more).

Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa su invazivne tropske alge koje zbog brzog rasta i izostanka životinja koje se njima hrane, prerastaju druge organizme te predstavljaju značajan rizik za ekosustave morskog dna. Sidrom koje bacimo na područje gdje rastu ove alge raspršujemo velik broj mladica i poboljšavamo njihovo širenje. Izbjegavajte sidrenje na mjestima za koja znate da su naseljena ovim algama.

Zahvaljujemo  Udruzi  za  prirodu,  okoliš  i  održivi  razvoj  Sunce  iz  Splita  koja nam je dozvolila objavu dijela teksta iz edukativnog  materijala.  Više  o  očuvanju  mora i podmorja  potražite  na našim recepcijama, kao i na stranicama www.sunce-st.org
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: