Stalan smještaj na kopnu

Pregled usluga koje ostvarujete uz bilo koji paket smještaja plovila na kopnu

Osnovne usluge

 • mjesto na kopnu
 • ležaljka
 • korištenje pitke vode
 • priključak struje 16A
 • brza intervencija pri nastanku štete na infrastrukturi marine
 • meteorološki izvještaj i prognoza vremena na recepciji marine
   

Osobne usluge

 • sanitarne prostorije i kupaonice s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • internet-caffe
 • web portal korisnička podrška
 • kulturno-zabavna događanja tijekom ljetne sezone
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • igralište za djecu
 • šetnica za pse
 • bazen i kupaonica za pse
 • besplatan prijevoz do plaže Medane, VII.–VIII.  prema rasporedu
 • korištenje bazena hotela Kanajt (Marina Punat Hotel & Resort d.o.o.)
 • pumpanje bokobrana ili zračnica bicikala

Usluge sigurnosti

 • aplikacija s podacima o aktivnostima mornara, fotografijama broda, ugovornim podacima i saldom računa
 • besplatan senzor za nadzor razine vode u kaljuži i senzor za dim (za jedrilice)
 • besplatan senzor za nadzor razine vode u kaljuži i senzor za detekciju rizično povišene temperature u motornom prostoru (za motorne brodove)
 • protupožarne prskalice, fiksne i mobilne
 • proactive boat care — svakodnevni nadzor  i obilazak marine 24/7
 • tjedni izvještaj o nadzoru s fotografijom plovila i svim poduzetim aktivnostima
 • video-nadzor ulaza i izlaza iz marine 24/7
 • ulaz/izlaz beskontaktnim karticama pod nadzorom 24/7
 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine 

Eko usluge

 • sustav za hitne intervencije pri ekološkom onečišćenju
 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump-out uređaj za pražnjenje crnog tanka za vrijeme dok je plovilo u moru (vidi napomene uz cjenik)
 • punionica za e-vozila
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.
Hrvatska turistička zajednica