Smještaj u tranzitu

Pregled usluga marine koje su dostupne uz dnevni vez u tranzitu.

Osnovne usluge

 • vez u moru ili smještaj na kopnu do 14 h zadnjeg plaćenog dana
 • korištenje priključka na elektro-mrežu (jedan priključak 16A)
 • korištenje pitke vode
 • asistencija mornara za pristajanje 24/7 na tel. poziv ili VHF 17
 • meteorološki izvještaj i prognoza vremena na recepciji marine

Osobne usluge

 • sanitarne prostorije s toplom vodom 24/7
 • sanitarni čvor za osobe s posebnim potrebama
 • WLAN
 • internet-caffe
 • panoramska web kamera
 • grill-house — mjesto za roštiljanje
 • igralište za djecu
 • šetnica za pse, bazen i kupaonica za pse
 • korištenje pumpe za napuhavanje bokobrana ili zračnica bicikala

Usluge sigurnosti

 • protupožarna atestirana oprema i trenirano osoblje
 • polica osiguranja odgovornosti marine

Eko usluge

 • odlagalište za odvojeno prikupljanje otpada
 • odlagalište za otpadna ulja, baterije i ostali opasan otpad
 • pump out uređaj za pražnjenje crnog i sivog tanka (vidi napomene uz cjenik)
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe: