Obvestilo lastnikom plovil na privezu v marini

Lastnikom plovil na privezu v marinah je dovoljen vstop v Republiko Hrvaško.
 
Začasni ukrep prepovedi vstopa tujih državljanov preko mejnih prehodov Republike Hrvaške je ukinjen za lastnike nepremičnin in plovil, ki se nahajajo v Republiki Hrvaški. Z lastnikom lahko vstopajo tudi člani ožje družine.

Objavljeno 15. 5. 2020.
Tuji državljani, ki so lastniki jaht in plovil na privezu v Republiki Hrvaški, lahko prestopijo državno mejo ob predložitvi dokumentacije, s katero izkazujejo lastništvo plovila ali pa z dokumentacijo, s katero dokazujejo, da so uporabniki plovila (dogovor o zakupu ali leasingu). Ob dokumentaciji, s katero dokazujejo lastništvo plovila, je potrebno predložiti tudi dogovor o privezu in/ali potrdilo luke navtičnega turizma, da se plovni objekt nahaja na privezu v tisti luki. Po predložitvi zahtevanih dokumentov se bo tujim državljanom omogočil prehod državne meje, hkrati pa se jih bo evidentiralo in vpisalo kraj/naslov, na katerem bodo bivali, kontaktno telefonsko številko in trajanje bivanja – kdaj načrtujejo izstopiti in Republike Hrvaške.              
 
SPLOŠNI EPIDEMIOLOŠKI UKREPI
Tuji državljani morajo v času bivanja v Republiki Hrvaški upoštevati vse splošne epidemiološke ukrepe, kot sledi:
 • Skozi prvih 14 dni od vstopa v Republiko Hrvaško se izhodi iz nastanitve/plovila omejujejo samo na nujne primere, ob hkratnem stalnem in poudarjenem upoštevanju higienskih ukrepov. 
 • V času nujnih izhodov iz nastanitve je priporočena uporaba maske ali pokrivala za nos in usta, vzdrževanje fizične distance od drugih oseb (minimalno 1,5 m) in skrb za higieno rok.
 • Roke naj se čim pogosteje umivajo s toplo vodo in milom in/ali razkužilom za roke, ki ga je treba dobro utreti v dlani. Potrebno se je izogibati dotikanju obraza, ust, nosu in oči.
 • Izogibati se je treba uporabi javnega prevoza. V prevoznem sredstvu je želeno, da se vozi le ena oseba oziroma skupaj le osebe iz istega gospodinjstva.
 • Dosledno se je treba izogibati skupinam ljudi in vsemu javnemu združevanju.
 • V času bivanja v nastanitvi/plovilu si morajo osebe kuhati same oziroma uporabljajo storitve dostave hrane in pijače.
 • Storitve se poravnajo z brezgotovinskim kartičnim plačilom ali preko on-line plačil.
 • Vsako jutro si je potrebno izmeriti telesno temperaturo. V kolikor je ta višja od 37,2 °C, je potrebno meritev ponoviti čez 10 min. V kolikor je temperatura ponovno višja od 37,2 °C, je potrebno ostati v nastanitvi/plovilu in se javiti izbranemu zdravniku družinske medicine, v kolikor ga imate (hrvaški državljani), ali pa teritorialno pooblaščenemu epidemiologu.
 • Ob pojavu simptomov akutne respiratorne infekcije (kašelj, vnetje grla, povišana telesna temperatura, kratko dihanje/oteženo dihanje, izguba vonja in okusa) je potrebno ostati na nastanitvenem naslovu/plovilu in se javiti izbranemu zdravniku družinske medicine za hrvaške državljane ali teritorialnemu pooblaščenemu epidemiologu.
 • V primeru hitrega pojava težkih, za življenje nevarnih simptomov se mora oseba javiti nujni medicinski pomoči.
 • Tujim državljanom lahko pri iskanju kontakta z epidemiološko službo pomagajo delavci marine.
 • V času bivanja v marini so lastniki plovil dolžni upoštevati vse specifičnosti epidemioloških ukrepov za bivanje v marinah, ki se navezujejo na interakcijo z delavci marine, obiske recepcije marine, uporabe sanitarnih objektov, koriščenje dodatnih storitev marine in splošno gibanje po marinah (marine so dolžne navodila in priporočila javno objaviti na internetnih straneh in jih izobesiti na vidnih mestih znotraj same marine).
 • Samoizolacija ali karantena tujih državljanov po prihodu v Republiko Hrvaško NI obvezna.      
 
POJAV BOLEZENSKIH SIMPTOMOV, KI JIH POVZROČA VIRUS COVID-19
               V primeru, da se osebi, ki je že prestopila državno mejo in vstopila v Republiko Hrvaško, razvijejo simptomi bolezni, mora ta oseba ostati na naslovu bivanja/plovila in se preko telefona javiti pristojnemu epidemiologu ali delavcem marine, ki bodo prenesli obvestilo teritorialno pristojnemu epidemiologu.
 
Hrvaški in tuji državljani lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na info številki 112 ali 113.
 
Seznam telefonskih številk epidemiologov v stalni pripravljenosti
Nujna medicinska pomoč 112
Pozivni center za COVID-19 113
ZZJZ Primorsko goranske županije +385911257210
ZZJZ Ličko senjske županije +385915044917
ZZJZ Zadrske županije +38598332765
ZZJZ Šibeniško-kninske županije +385914341201
ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije +385911512003
ZZJZ Istarske županije +385995294455
ZZJZ Dubrovniško-neretvanske županije +38598243454
Hrvaški zavod za javno zdravstvo +38598227753
 

 
VSTOP V REPUBLIKO HRVAŠKO ZA OSEBE, KI IMAJO BOLEZENSKE ZNAKE
Vstop v Republiko Hrvaško se odsvetuje osebam s simptomi bolezni, ki jih povzroča virus COVID-19.
 
V okoliščinah, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, je za nas zelo pomembno, da ob sočasni ponujeni zanesljivi storitvi uporabnikom marine, zaščitimo zdravje lastnikov plovil in njihovih gostov, pa tudi zaposlenih v marini in vseh drugih obiskovalcev marine. Zato vas prosimo, da se v času bivanja v marini držite vseh predpisanih ukrepov, navodil in priporočil. Za vsa dodatna vprašanja se preko telefona ali e-maila obrnite na delavce marine.

 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.
Hrvatska turistička zajednica