Pogoji poslovanja in pravilnik

   Splošni pogoji poslovanja Marine Punat d.o.o. velja do 30.1.2024.

   Splošni pogoji poslovanja Marine Punat d.o.o. velja od 31.1.2024.

   Pravilnik o redu u luci Marine Punat d.o.o.

   Pravilnik o redu u luci Marine Punat d.o.o. bo začel veljati po pridobitvi soglasja Lučke kapetanije Rijeka.

   Načrt za sprejem in ravnanje z otpatki - Marina Punat d.o.o.

   Uvjeti poslovanja Brodogradilišta Punat d.o.o. - velja od 9. 3. 2023.

   Pooblastilo za prevzem ključa plovila - lastnik plovila je fizična oseba

   Pooblastilo za prevzem ključa plovila - lastnik plovila je pravna oseba

 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat