Kapacitete in oprema

Ladjedelnica Punat ima odlično infrastrukturo za popravilo vseh vrst plovil.
Na prostoru velikosti cca 30.000 m² razpolaga z naslednjo opremo:

operativna obala s skupno dolžino 160 m za privez ladij in izvajanje del.

Oprema
  • samohodno dvigalo (Travel lift) do 100 t;
  • transportni voziček za prevoz plovil po kopnem do 20 t;
  • transportni voziček za prevoz plovil po kopnem do 30 t;
  • dvižni oder (teleskopska platforma) za delo na višini do 25 m;
  • luški vlačilec za vleko plovila.

Navozi
  • navoz 600 t za enotrupna plovila dolžine do 50 m;
  • navoz 450 t za dvotrupna plovila dolžine do 50 m;Ladjedelniške hale
  • hala, dimenzija 60 x 20 x 10 m, z mostnim dvigalom 50 x 11 m, nosilnost 3 t;
  • hala, dimenzija 38 x 9, 2 x 8 m;
  • nadstrešek, mere 50 x 22 x 5 m.

Za plovila, ki jih zaradi velikosti ni mogoče namestiti v halo, na navozih in v servisni coni obstaja možnost postavitve šotora. Na celotnem delovnem področju ladjedelnice je zagotovljen razvod energentov s priključki stisnjenega zraka, vode in električne energije.
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat