Eko marina

Zaradi dobrega gospodarjenja z odpadnimi snovmi, zagotavljanja visoke kakovosti in čistosti morja, sprejemanja vseh potrebnih ekoloških zahtev in premišljenega izkoriščanja naravnih izvorov smo kontinuirano, že od leta 1998. zaporedoma, prejemniki smo mednarodnega priznanja MODRA ZASTAVA (blue flag).​

Trajnostni razvoj

Marina Punat je ponosna nosilka naslova EKO marine na Hrvaškem. Ohranjanje okolja skozi zaščito morja in vode, zraka in zemlje je osnovno vodilo trajnostnega razvoja. V marini upravljamo stalni kontrolni nadzor nad tehnološkimi procesi, ki bi lahko ogrožali okolje. Punat je prva marina, ki je že leta 2010 prejela prestižni in visoko cenjeni mednarodni standard ISO 14001 za upravljanje z zaščito okolja.

Foundation for Environmental Education (mednarodni vzgojno-izobraževalni program), katerega temeljni cilj je vzdržno upravljanje in gospodarjenje z morjem in obalnim pasom, nam je za 20 let neprekinjenega sodelovanja v mednarodnem programu Modra zastava (blue flag) za plaže in marine podelil diamantno plaketo.

Britansko združenje marin THYA je s ponovno certifikacijo Marini Punat potrdil pet zlatih sider. S tem je ponovno priznana kakovostna ponudba in stalna skrb glede strogih ekoloških standardov, kar nas uvršča v vrh tovrstnih evropskih destinacij još od 2014. leta.

Mnogo let že izvajamo ločeno zbiranje in recikliranje komunalnih odpadkov in zbiranje nevarnih snovi. Vsi kanali za pranje plovil imajo vgrajene posebne ločevalnike odpadnih voda, vzdolž celotne obale se v ločevalnikih zbira in prečiščuje deževnica s površin marine. Redno se vzorči in analizira sestava tehnološke vode v marini. Konstrukcija pomolov je ekološka, saj je ogrodje narejeno iz odsluženih železniških tirnic, oblečenih v leseno oblogo. Takšen način gradnje omogoča neovirano cirkulacijo morja, hkrati pa dodatno pomaga ohranjati čistočo in kakovost morja, ki ga redno kontroliramo. Dotrajana konstrukcija pomolov pa je relativno enostavno zamenljiva, njen odpadni material (tirnice in lesene podnice) pa predstavlja nenevarno odpadno surovino, ki jo je moče celo reciklirati in ponovno uporabiti.

Vrsto let že sodelujemo pri čiščenju morskega dna v zalivu Punat, naši potapljači pa še dodatno redno čistijo morsko dno na področju marine in servisa. Varnostna ekipa marine je v stalni pripravljenosti za hitre intervencije v primeru onesnaženja okolja. Na voljo so ji razpršilci in plavajoče pregrade za preprečevanje razširjanja onesnaženja. Z lastno proizvodnjo električne energije, proizvedene v sončni elektrarni na strehi hale, marina na letni ravni približno za 13 ton zmanjšuje izpuste ogljikovega dioksida v atmosfero. Svetlobno onesnaženje, ki ga povzroča nočna razsvetljava, je znižano na minimum, saj osvetljene elektroomarice svetijo navzdol in sočasno osvetljujejo pohodne površine.

Marina je leta 2010 z denarnimi sredstvi in opremo sodelovala pri pripravljalnih delih za izkop dela morskega dna na vhodu v Puntarsko Drago, pri čemer se je že močno povečala izmenjava morske vode v zalivu. Po letu 1913 je bila to prva uspešna poglobitev dela morskega dna na vhodu v zaliv.

Ekološka načela in vse, kar nam ponuja narava, je za nas dragoceno. Prav zato vlagamo velike napore, da ohranjamo čistočo podvodnega morskega sveta in da premišljeno izkoriščamo naravne izvore, kar nam zagotavlja naziv Eko marine na Hrvaškem. Lahko se pohvalimo, da že neprekinjeno več kot 25 let ponosno dvigamo modro zastavo.

Politika zaščite okolja
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat