Politika zasebnosti

V Marini Punat d.o.o. se zavedamo, da je naša uspešnost odvisna od zadovoljstva naših kupcev in zaposlencev. Pomemben del naših prizadevanj za spodbujanje in povečanje vašega zadovoljstva je povezan z varstvom osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani www.marina-punat.hr.


 
Uvod V Marini Punat d.o.o. se zavedamo, da je naša uspešnost odvisna od zadovoljstva naših kupcev in zaposlencev. Pomemben del naših prizadevanj za spodbujanje in povečanje vašega zadovoljstva je povezan z varstvom osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani www.marina-punat.hr.

Z politiko zasebnosti Marina Punat d.o.o. ščiti osebne podatke svojih klientov in kaže skrb za njihove osebne podatke v skladu s Splošno EU uredbo o varstvu podatkov 2016/679/ES (Uredba) in Zakona o izvedbi Splošne uredbe o varstvu podatkov NN 42/2018. Z politiko zasebnosti Marina Punat d.o.o. transparentno in javno objavlja načine obdelave osebnih izključno po načelih Uredbe.

Prosimo, da pazljivo preberete našo Politiko o zasebnosti, da bi razumeli postopke v zvezi z Vašimi osebnimi podatki in Vaše pravice ki izhajajo iz uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Z uporabo spletnega mesta Marine Punat d.o.o. se strinjate tudi z našo Politiko o zasebnosti in našo politiko cookie-a.

Osebni podatki

V skladu z Uredbo, osebni podatki so eno ali niz podatkov, ki nedvomno nakazujejo na točno določenega posameznika ter ugotavljajo ali omogočajo ugotovitev njegove identitete.

Posameznik, čigar identiteto se lahko ugotovi s osebnimi podatki, se neposredno ali posredno imenuje »anketiranec«.

Zbiranje podatkov

Marina Punat d.o.o. zbira izključno podatke, ki ste jih vnesli z vašo voljo prek razpoložljivih spletnih obrazcev (forms) za poziv da prejmete obvestila (newslettera) ali prek kontakta z zaposlenci Marine Punat d.o.o. ali njenih pooblaščencev. Za vzpostavitev kontakta je nujno pisno izražanje Vaše volje.

Nekatere osebni podatki o Vas ali Vašem poslu se lahko zbere iz obrazcev in anket, ki jih izpolnite na naši spletni strani in podrobnostih o Vašem obisku naše spletne strani vključno z informacijami, ki lahko pripeljejo do vaše identifikacije, kot so Internet Protokol (IP) naslova.

Nekatere podatke zbiramo samodejno- uporabljajoč spletne piškotke (coockies) o čemer lahko preberete več v oddelku Cookies.

Marina Punat d.o.o. vaše podatke ne prodaja. Marina Punat d.o.o. lahko Vaše podatke deli z drugimi pod pogoji predpisanimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov in je možno, da se Vaše podatke vključi v podatke, ki jih je Marina Punat pridobila s strani tretjih strani v imenu komunikacije s strankami.


Obdelava podatkov

Po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) je obdelava definirana kot vsak postopek ali niz postopkov , ki se jih izvaja na osebnih podatkih ali osebnih podatkovnih nizih , bodisi z avtomatskimi in neavtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shramba, prilagoditev ali sprememba , ugotovitev, vpogled, uporaba, prepoznavanje s prenosom, s širitvijo ali dajanjem na razpolago kako drugače, usklajevanje ali kombiniranje , omejitev, brisanje ali uničenje.


Namen in vpogled

Marina Punat d.o.o. zbira Vaše osebne podatke od Vas, da z Vami stopi v stik, izmenja informacije in Vam posreduje obvestila in tržna sporočila za katere Marina Punat d.o.o meni da bi bila lahko za Vas pomembna, zanimiva in koristna ali, ki jih na podlagi pogodbe in zakona morate dobiti.

V kolikor nam ob obisku naše spletene strani ponudite ustrezno soglasje, ste Marini Punat d.o.o. dovolili, da z vami ohrani promocijsko komunikacijo. Takšno komuniciranje lahko poteka dokler morebitno ne uporabite pravice, da kadarkoli zahtevate prenehanje komunikacije ali v kolikor se Marina Punat odloči prenehati s takšno prakso.

Marina Punat d.o.o. v nekaterih primerih deluje v imenu svojih strank kot izvršitelj obdelave osebnih podatkov, pri čemer po delovala izključno po naročilu stranke in zagotovila, da so vsi ukrepi v celoti v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Marina Punat d.o.o. lahko, občasno, uporabi te podatke za identifikacijo svojih obiskovalcev na spletu in takšne podatke uporabi za namen boljšega razumevanja vedenja obiskovalcev na spletu.

Spletni piškotki (Cookies)

Spletne strani Marine Punat d.o.o., običajno uporabljajo spletne piškotke addthis.com; linkedin.com; doubleclick.net; facebock.co; marina-punat.hr. Uporaba vaše spletne strani iz vaših uporabniških profilov bo dosegla število spletnih piškotkov drugih uporabnikov, za kar Marina Punat d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti.

To so majhni delčki kode, ki jih vaš iskalnik samodejno izvaja in so potrebni za pravilno prikazovanje vsebine strani na vseh napravah in brez uporabe spletne strani ne bi bilo mogoče. Zbrane informacije ne vsebujejo osebnih podatkov in služijo izboljšanju učinkovitosti spletnega mesta in zboljšanju uporabniških izkušenj.

Brisanje spletnih piškotkov je mogoče prek nastavitev spletnega brskalnika in se obrnite na proizvajalca vašega brskalnika, da jih izbrišete.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravno podlogo za zbiranje osebnih podatkov lahko sestavljajo:
 • Soglasje, ki ga podajo obiskovalci spletne strani Marine Punat d.o.o., s katero dovolijo zbiraje za jasno določen namen,
 • legitimen interes Marine Punat d.o.o.
 • potrebe po odzivu na tržne poizvedbe
 • zakonska obveznost
Pravna podloga je v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)


Legitimen Interes Marine Punat d.o.o.

Promocija vseh storitev in proizvodov , ki jih ponuja Marina Punat d.o.o na svojih spletnih straneh in na splošno se izvaja za namen poslovnega napredka, povečanja ravni kvalitete storitev in izdelkov in večjega zadovoljstva uporabnikov.

Soglasje

Z zavestnim ukrepom, potrebnim za odgovor na vprašanje Marine Punat d.o.o. o dovoljenju za zbiranje Vaših osebnih podatkov ob obisku spletnega mesta Marine Punat d.o.o. ste dali soglasje za obdelavo Vaših osebnih podatkov z zgoraj navedenim namenom.

Marina Punat d.o.o. bo obdelavo na podlagi soglasja izvajala upoštevajoč določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vaše soglasje lahko umaknete kadarkoli tako, da pošljete elektronsko sporočilo z ustrezno vsebino na naslov pdp@marinapunat.hr ali se lahko odjavite od prejemanja našega glasila.

Izjava o prenosu podatkov

Marina Punat d.o.o. lahko ob določenih priložnostih prenese Vaše osebne podatke tretjim stranem, vendar samo za ravnanje v zvezi s z lastnimi dejanji in v smislu soglasja pridobljenega od Vas. V teh primerih Marina Punat d.o.o. od tretje strani zahteva da pridobljene podatke obdeluje izključno na podlagi naših navodil in potreb, ki so skladne z Vašim soglasjem, s to Politiko zasebnosti in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Mi ne bomo posredovali pridobljenih podatkov z Vaše strani brez Vašega dovoljenja, izjemno pa je možno da jih vendar razkrijemo, izključno zaradi spoštovanja ustreznih zakonskih določb ali pravno veljavnih zahtev pristojnih državnih organov.

Marina Punat d.o.o. lahko posreduje Vaše osebne podatke pristojnim organom v primeru preiskovanja morebitne kršitve Pogojev poslovanja in za odkrivanje in preiskovanje ter odstranitev tveganja goljufije, varnostnih in tehničnih problemov in zaradi zaščite premoženja in varnosti Marine Punat d.o.o., njenih uporabnikov in širše skupnosti.

Politika zadrževanja

Marina Punat d.o.o. bo izbrisala osebne podatke osebe, ki je umaknila svoje soglasje razen, če je medtem nastal legitimen pravni razlog za zadrževanje podatkov.

Shranjevanje podatkov

Marina Punat d.o.o. shrani podatke v skladu s vsemi nujnimi merili, ki so predvideni z zakonskimi predpisi in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, podatke pa ne hrani izven EU.

Povezave do drugih spletnih mest

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno stran Marine Punat d.o.o. www.marina-punat.hr ter vse pod-domene ter strani, ki so dostopne v trenutku Vašega obiska.

Spletna stran Marine Punat d.o.o. vsebuje povezave do spletnih strani drugih subjektov na katere se ne nanaša ta Politika o zasebnosti.

Ko zapustite spletno stran Marine Punat d.o.o. Vam priporočamo, da preberete izjave o zasebnosti na svaki spletni strani, ki zbira osebne podatke saj za le-te nismo odgovorni.

Vaše pravice kot anketiranca
Mi nudimo pogoje za odločitev o obdelavi vaših osebnih podatkov. Z zgoraj omenjeno pravico do umika soglasja, Vam omogočamo naslednje pravice:
 • Pravico do dostopa. Imate pravico kadarkoli dobiti potrdilo o tem ali se vaše osebne podatke obdeluje ali ne. V kolikor se podatke obdeluje, imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in informacij po Splošni uredbi o varstvu  podatkov (GDPR), članek 15.  
 • Pravico do popravka. Imate pravico zahtevati popravek nepravilnih osebnih podatkov in pravico dodati osebne podatke, ki bi zapolnili kakršne koli nepopolne osebne podatke.  Pravico do pozabljanja. V določenih primerih , imate pravico zahtevati brisanje Vaših osebnih podatkov. 
 • Pravico do prenosa podatkov. Imate pravico zahtevati, da se podatke, ki jih ima nekdo o Vas, posreduje katerem drugem subjektu.
 • Pravico do omejitve obdelave. Imate v določenih primerih zahtevati omejitev obdelave. 
 • Pravico do ugovora. Imate pravico do ugovora na določene vrste obdelave in zbiranja podatkov, kot npr. na neposredno trženje.  Pravica do ugovora glede avtomatske obdelave osebnih podatkov in profiliranja
 • Pravico do pritožbe nadzornemu organu. Če štejete da je obdelava Vaših osebnih podatkov v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov, imate pravico vložiti ugovor pri pristojnem nadzornem organu. Za območje Republike Hrvaške je nadzorni organ Agencija za zaštitu osobnih podataka , s sedežem na naslovu; Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvaška , web: http//azop.hr/. tel.:+385 1 4609 000.
Zaradi zaščite Vas kot lastnika osebnih podatkov je potrebno da se kot vlagatelj identificirate na ustrezen način, ki bo Marini Punat d.o.o. razumno zagotovil , da osebne podatke daje njihovemu lastniku.

Kontakt za zahtevo, za potrebe po izražanju ugovorov, reševanje nesporazumov in odgovore na vprašanja

Da pošljete zahtevo za pristop do vaših osebnih podatkov, pritožbo ali ugovor, ali želite rešiti neki nesporazum, dvoumnost ali dilemo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje Marina Punat d.o.o. , Vas prosimo da to storite z uporabo naših naslednjih kontaktov:

Marina Punat d.o.o. Punat,
Puntica 7 Republika Hrvaška
e.mail: pdp@marina-punat.hr

Obvestilo o spremembah
Kakršne koli spremembe v zvezi z našo Politiko o zasebnosti se objavi na naši spletni strani .
Datum zadnje posodobitve Politike o zasebnosti – maj 2018


Tukaj lahko prenesete ZAHTEVEK ZA PRAVICO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV.
 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.