Nižja turistična pristojbina za navtike v 2020

Nedavno je bil objavljen Pravilnik o višini, načinu plačila in razporeditvi turistične pristojbine za čarterska plovila, ladje za večdnevna krožna potovanja, in osebe, ki bivajo na plovilu (navtiki) ter način plačila turistične pristojbine za ladje na krožnem potovanju v mednarodnem pomorskem prometu in mednarodnem prometu v notranjih vodah, katerim se je pavšalni znesek turistične pristojbine za leto 2020 znižal za 20 %.

Objavljeno 23. 7. 2020.
Osebe, ki uporabljajo storitev prenočevanja na plovnem objektu navtičnega turizma (jahta, plovilo ali ladja za gospodarsko dejavnost, na kateri se nudijo storitve navtičnega turizma), plačujejo turistično pristojbino glede na vsako nočitev v znesku 10,00 kn.

Odlična novica je tudi, da je Hrvaška turistična skupnost zagnala večjezični portal NAUTIKA.EVISITOR.HR, ki navtikom omogoča online plačilo turistične pristojbine. Portal predstavlja dodatni način plačila turistične pristojbine v navtiki, ki se je do sedaj plačevala le na pristaniških kapitanijah in njihovih izpostavah.

Za plovilo se šteje vsako plovilo, ki je daljše od 7 m in ima vgrajene postelje, ki se uporabljajo za odmor, rekreacijo ali križarjenje.

Pavšalni znesek turistične pristojbine za navtike je za leto 2020 znižan za 20 %. Spremembe si poglejte tukaj:
Navtikom, ki so v letu 2019 plačali pavšalno turistično pristojbino za obdobje, ki se je končalo v letu 2020, ni potrebno plačati turistične pristojbine po novem Pravilniku za obdobje, ki se je potegnilo v leto 2020.

V kolikor obdobje, za katerega so navtiki plačali pavšalni znesek turistične pristojbine, sovpada z obdobjem trajanja epidemije bolezni COVID-19 na teritoriju RH, lahko navtik zahteva povrnitev sorazmernega deleža vplačane turistične pristojbine za časovno obdobje, v katerem je bila razglašena epidemija bolezni COVID-19 na področju RH. Lahko pa zahteva tudi sorazmerno podaljšanje časovnega obdobja, za katerega je bila vplačana turistična pristojbina.

Zahtevek za povračilo sredstev ali podaljšanje časovnega obdobja se predloži Hrvaški turistični skupnosti, obrazec poiščite TUKAJ.

V kolikor imate OIB (hrvaški državljani, pa tudi državljani EU, ki so prijavili bivanje na področju Republike Hrvaške in zaprosili za osebno identifikacijsko številko pri naši davčni upravi) ali eOI (eID – elektronsko osebno izkaznico), lahko pristopate k portalu e-Nautika, ki je namenjen navtikom in jim omogoča prijavo prihoda tujega plovila ali jahte iz tujine v teritorialno morje Republike Hrvaške. Prav tako na portalu lahko zaprosite za elektronsko potrdilo o plačilu nadomestila za varnost plovbe po prijavi jahte ali plovila.
Za zdaj lahko to storitev uporabljajo vsi državljani Republike Hrvaške in držav znotraj Evropske unije, ki so že implementirale sistem elektronske izkaznice ali neki drugi način e-identifikacije uporabnika.

Prijava prihoda plovila, plačilo nadomestila za varnost plovbe in plačilo turistične pristojbine je tudi vnaprej mogoče v pristaniških kapitanijah in njihovih izpostavah. Spominjamo vas, da je trenutni veljavni delovni čas izpostave luške kapitanije v Punatu od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih je luška izpostava zaprta. Pripominjamo, da je delovni čas izpostave lahko spremenjen.  

 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.
Hrvatska turistička zajednica