Enostavnejši vstop plovil v Hrvaško

Z vstopom Hrvaške v schengenski prostor se močno poenostavljajo predpisi tudi za navtike, ki vplujejo ali pa izplujejo iz Hrvaške.
Vsem plovilom in jahtam, ki ob vplutju nosijo zastavo ene od držav schengenskega območja, ni potrebno zaustavljanje zaradi ureditve mejne in carinske kontrole. To velja tudi za plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav. V tem primeru velja: če plovila v Hrvaško prihajajo iz pristanišča ali prihajajo v pristanišče schengenskega področja, četudi na poti plujejo skozi mednarodne vode, niso več predmet nikakršne mejne kontrole. Izjema so primeri, ko varnostna analiza posameznega primera potrdi, da je mejna kontrola potrebna.

V primeru vplutja v hrvaške teritorialne vode, npr. iz Italije ali Slovenije, je potrebno imeti veljavno vinjeto oziroma potrdilo o plačanem nadomestilu za varnost plovbe, medtem ko popis posadke ni več potreben.

Na žalost je nadomestilo za varnost plovbe še zmeraj mogoče plačati samo neposredno v luški kapitaniji ali pri njeni izpostavi.  
 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat