Novosti

23.07.2020.

Nižja turistična pristojbina za navtike v 2020

Osebe, ki uporabljajo storitev prenočevanja na plovnem objektu navtičnega turizma (jahta, plovilo ali ladja za gospodarsko dejavnost, na kateri se nudijo storitve navtičnega turizma), plačujejo turistično pristojbino glede na vsako nočitev v znesku 10,00 kn.

Odlična novica je tudi, da je Hrvaška turistična skupnost zagnala večjezični portal
NAUTIKA.EVISITOR.HR, ki navtikom omogoča online plačilo turistične pristojbine. Portal predstavlja dodatni način plačila turistične pristojbine v navtiki, ki se je do sedaj plačevala le na pristaniških kapitanijah in njihovih izpostavah.

Za plovilo se šteje vsako plovilo, ki je daljše od 7 m in ima vgrajene postelje, ki se uporabljajo za odmor, rekreacijo ali križarjenje.

Pavšalni znesek turistične pristojbine za navtike je za leto 2020 znižan za 20 %. Spremembe si poglejte tukaj:
Navtikom, ki so v letu 2019 plačali pavšalno turistično pristojbino za obdobje, ki se je končalo v letu 2020, ni potrebno plačati turistične pristojbine po novem Pravilniku za obdobje, ki se je potegnilo v leto 2020.

V kolikor obdobje, za katerega so navtiki plačali pavšalni znesek turistične pristojbine, sovpada z obdobjem trajanja epidemije bolezni COVID-19 na teritoriju RH, lahko navtik zahteva povrnitev sorazmernega deleža vplačane turistične pristojbine za časovno obdobje, v katerem je bila razglašena epidemija bolezni COVID-19 na področju RH. Lahko pa zahteva tudi sorazmerno podaljšanje časovnega obdobja, za katerega je bila vplačana turistična pristojbina.

Zahtevek za povračilo sredstev ali podaljšanje časovnega obdobja se predloži Hrvaški turistični skupnosti, obrazec poiščite TUKAJ.

V kolikor imate OIB (hrvaški državljani, pa tudi državljani EU, ki so prijavili bivanje na področju Republike Hrvaške in zaprosili za osebno identifikacijsko številko pri naši davčni upravi) ali eOI (eID – elektronsko osebno izkaznico), lahko pristopate k portalu e-Nautika, ki je namenjen navtikom in jim omogoča prijavo prihoda tujega plovila ali jahte iz tujine v teritorialno morje Republike Hrvaške. Prav tako na portalu lahko zaprosite za elektronsko potrdilo o plačilu nadomestila za varnost plovbe po prijavi jahte ali plovila.
Za zdaj lahko to storitev uporabljajo vsi državljani Republike Hrvaške in držav znotraj Evropske unije, ki so že implementirale sistem elektronske izkaznice ali neki drugi način e-identifikacije uporabnika.

Prijava prihoda plovila, plačilo nadomestila za varnost plovbe in plačilo turistične pristojbine je tudi vnaprej mogoče v pristaniških kapitanijah in njihovih izpostavah. Spominjamo vas, da je trenutni veljavni delovni čas izpostave luške kapitanije v Punatu od ponedeljka do petka, od 8. do 13. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih je luška izpostava zaprta. Pripominjamo, da je delovni čas izpostave lahko spremenjen.  

 
04.06.2020.

Registracija prihoda online

Na omenjeni strani se nahaja online obrazec, v katerega vpišete svoje podatke, ki so zahtevani v procesu prehoda meje.

Ob predložitvi potnega lista ali osebne izkaznice policistu na mejnem prehodu se bo številka osebne izkaznice ali potnega lista enostavno povezala z vsemi online vnaprej vpisanimi podatki. Na ta način se bo celotna procedura vpisovanja podatkov za posamezno osebo v avtomobilu časovno zmanjšala na minimum.
Z registriranim online obrazcem vam le-tega ne bo potrebno izpolnjevati na mejnem prehodu, kar vam bo poenostavilo potovanje. Izberite želeni jezik in vnesite potrebne podatke za prehod hrvaške meje.
Po prijavi boste prejeli navodila z epidemiološkimi informacijami in zaščitnimi ukrepi, ki veljajo v Republiki Hrvaški, da bo vaše bivanje varno.

Dobro je vedeti:
Z vpisanimi kontaktnimi podatki (telefon in email naslov) boste dobili potrdilo o najavi, ki ga morate za lažji prehod meje izpostaviti za vetrobranskim steklom vozila. Ob tem boste dobili tudi vse potrebne informacije, ki so povezane z vašim varnim bivanjem v RH.
Potrdilo o najavi prihoda ne pomeni dovoljenja za vstop in ne nadomešča dokumenta, ki je predpisan za prehod meje (potni list/osebna izkaznica).

Razen identifikacije posameznega potnika z osebno izkaznico/potnim listom (za državljane EU) je pri prehodu meje z RH potrebno v času bivanja imeti pri sebi tudi dokumentacijo, s katero potrjujete:
 • rezervacijo turistične nastanitve ali vavčer turistične agencije,
 • potrdilo o rezervaciji/lastništvu priveza,
 • dokument o lastništvu nepremičnine ali premičnine v RH,
 • povabilo poslovnega subjekta ali vabilo na poslovni sestanek. 
Obrazec/najava je veljavna, če ste pri prehodu meje pokazali potni list ali osebno izkaznico (za državljane EU), ki ste jih navedli v obrazcu.
V kolikor člani družine potujejo na različne naslove, mora vsak potnik izpolniti poseben obrazec ali pa oseba jamči, da potujejo vsi, na obrazec vpisani člani, na isti naslov.
Za vstop v Republiko Hrvaško ni potrebno predhodno testiranje na COVID-19.
Po vstopu v Republiko Hrvaško niste dolžni ostati v samoizolaciji.

Dobrodošli!


15.05.2020.

Obvestilo lastnikom plovil na privezu v marini

Tuji državljani, ki so lastniki jaht in plovil na privezu v Republiki Hrvaški, lahko prestopijo državno mejo ob predložitvi dokumentacije, s katero izkazujejo lastništvo plovila ali pa z dokumentacijo, s katero dokazujejo, da so uporabniki plovila (dogovor o zakupu ali leasingu). Ob dokumentaciji, s katero dokazujejo lastništvo plovila, je potrebno predložiti tudi dogovor o privezu in/ali potrdilo luke navtičnega turizma, da se plovni objekt nahaja na privezu v tisti luki. Po predložitvi zahtevanih dokumentov se bo tujim državljanom omogočil prehod državne meje, hkrati pa se jih bo evidentiralo in vpisalo kraj/naslov, na katerem bodo bivali, kontaktno telefonsko številko in trajanje bivanja – kdaj načrtujejo izstopiti in Republike Hrvaške.              
 
SPLOŠNI EPIDEMIOLOŠKI UKREPI
Tuji državljani morajo v času bivanja v Republiki Hrvaški upoštevati vse splošne epidemiološke ukrepe, kot sledi:
 • Skozi prvih 14 dni od vstopa v Republiko Hrvaško se izhodi iz nastanitve/plovila omejujejo samo na nujne primere, ob hkratnem stalnem in poudarjenem upoštevanju higienskih ukrepov. 
 • V času nujnih izhodov iz nastanitve je priporočena uporaba maske ali pokrivala za nos in usta, vzdrževanje fizične distance od drugih oseb (minimalno 1,5 m) in skrb za higieno rok.
 • Roke naj se čim pogosteje umivajo s toplo vodo in milom in/ali razkužilom za roke, ki ga je treba dobro utreti v dlani. Potrebno se je izogibati dotikanju obraza, ust, nosu in oči.
 • Izogibati se je treba uporabi javnega prevoza. V prevoznem sredstvu je želeno, da se vozi le ena oseba oziroma skupaj le osebe iz istega gospodinjstva.
 • Dosledno se je treba izogibati skupinam ljudi in vsemu javnemu združevanju.
 • V času bivanja v nastanitvi/plovilu si morajo osebe kuhati same oziroma uporabljajo storitve dostave hrane in pijače.
 • Storitve se poravnajo z brezgotovinskim kartičnim plačilom ali preko on-line plačil.
 • Vsako jutro si je potrebno izmeriti telesno temperaturo. V kolikor je ta višja od 37,2 °C, je potrebno meritev ponoviti čez 10 min. V kolikor je temperatura ponovno višja od 37,2 °C, je potrebno ostati v nastanitvi/plovilu in se javiti izbranemu zdravniku družinske medicine, v kolikor ga imate (hrvaški državljani), ali pa teritorialno pooblaščenemu epidemiologu.
 • Ob pojavu simptomov akutne respiratorne infekcije (kašelj, vnetje grla, povišana telesna temperatura, kratko dihanje/oteženo dihanje, izguba vonja in okusa) je potrebno ostati na nastanitvenem naslovu/plovilu in se javiti izbranemu zdravniku družinske medicine za hrvaške državljane ali teritorialnemu pooblaščenemu epidemiologu.
 • V primeru hitrega pojava težkih, za življenje nevarnih simptomov se mora oseba javiti nujni medicinski pomoči.
 • Tujim državljanom lahko pri iskanju kontakta z epidemiološko službo pomagajo delavci marine.
 • V času bivanja v marini so lastniki plovil dolžni upoštevati vse specifičnosti epidemioloških ukrepov za bivanje v marinah, ki se navezujejo na interakcijo z delavci marine, obiske recepcije marine, uporabe sanitarnih objektov, koriščenje dodatnih storitev marine in splošno gibanje po marinah (marine so dolžne navodila in priporočila javno objaviti na internetnih straneh in jih izobesiti na vidnih mestih znotraj same marine).
 • Samoizolacija ali karantena tujih državljanov po prihodu v Republiko Hrvaško NI obvezna.      
 
POJAV BOLEZENSKIH SIMPTOMOV, KI JIH POVZROČA VIRUS COVID-19
               V primeru, da se osebi, ki je že prestopila državno mejo in vstopila v Republiko Hrvaško, razvijejo simptomi bolezni, mora ta oseba ostati na naslovu bivanja/plovila in se preko telefona javiti pristojnemu epidemiologu ali delavcem marine, ki bodo prenesli obvestilo teritorialno pristojnemu epidemiologu.
 
Hrvaški in tuji državljani lahko pridobijo dodatne informacije in pojasnila na info številki 112 ali 113.
 
Seznam telefonskih številk epidemiologov v stalni pripravljenosti
Nujna medicinska pomoč 112
Pozivni center za COVID-19 113
ZZJZ Primorsko goranske županije +385911257210
ZZJZ Ličko senjske županije +385915044917
ZZJZ Zadrske županije +38598332765
ZZJZ Šibeniško-kninske županije +385914341201
ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije +385911512003
ZZJZ Istarske županije +385995294455
ZZJZ Dubrovniško-neretvanske županije +38598243454
Hrvaški zavod za javno zdravstvo +38598227753
 

 
VSTOP V REPUBLIKO HRVAŠKO ZA OSEBE, KI IMAJO BOLEZENSKE ZNAKE
Vstop v Republiko Hrvaško se odsvetuje osebam s simptomi bolezni, ki jih povzroča virus COVID-19.
 
V okoliščinah, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, je za nas zelo pomembno, da ob sočasni ponujeni zanesljivi storitvi uporabnikom marine, zaščitimo zdravje lastnikov plovil in njihovih gostov, pa tudi zaposlenih v marini in vseh drugih obiskovalcev marine. Zato vas prosimo, da se v času bivanja v marini držite vseh predpisanih ukrepov, navodil in priporočil. Za vsa dodatna vprašanja se preko telefona ali e-maila obrnite na delavce marine.

 
17.03.2020.

Varnost na prvem mestu

Glede na to, da zmeraj skrbimo za vaše zdravje in dobro počutje, enako tudi našega osebja, vas želimo obvestiti o postopkih zaščite, ki stopajo v veljavo v naši marini.

Naši zaposleni bodo, kot do sedaj, z veseljem odgovorili na vaša vprašanja preko telefona ali pa elektronske pošte.
PICERIJA »9 BOFORA« in RESTAVRACIJA MARINA bosta do preklica zaprti, mi ju pa že sedaj urejamo za čas, ko vas bomo spet pozdravili v naši marini.
NAVTIČNA TRGOVINA IN MARKET sta prav tako začasno zaprta.
Na uporabo ostajajo naslednji SANITARNI prostori: del sanitarij za moške na severnem delu in sanitarije v zgradbi jahtnega servisa in to od 8. do 16. ure.
V kolikor bivate v naši marini sta SLUŽBA MORNARJEV in KONTROLNI CENTER  na razpolago 24/7. Prosimo, upoštevajte navodila, ki jih prejmete od naših mornarjev.

Največja prioriteta ostaja varnost naših gostov, zaposlenih in partnerjev (kooperantov), zato vas prosimo, da se držite navodil, ki ste jih prejeli ob prehodu državne meje.

Pozivamo vas, da v svoji državi redno spremljate novosti. Več informacij o trenutnem stanju v Hrvaški si poglejte 
TUKAJ.
Če ste na Hrvaškem, sledite tudi navodilo Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo na internetnih straneh.

Prinašamo tudi PRIPOROČILO Ministrstva za morje, promet in infrastrukturo na Hrvaškem.

Nedavno je začel veljati odlok Štaba civilne zaščite, po katerem je prepovedano zapuščati kraj stalnega bivališča v Republiki Hrvaški. Kdo in v katerih primerih izda potrebne dovolilnice državljanom, preberite TUKAJ.

Vlada RH je sprejela Uredbo o zaprtju stalnih mejnih prehodov za mednarodni potniški promet in prestavila odprtje sezonskih mejnih prehodov. Več informacij si poglejte TUKAJ.


Prepričani smo, da bomo z vašo pomočjo spet kmalu lahko ponudili vse običajne storitve v naši marini. Želimo vam dobrega zdravja in se zahvaljujemo za razumevanje v teh posebnih okoliščinah.
 
22.01.2020.

Čim prej rezervirajte termin v jahtnem servisu

Verjetno ste se že dogovorili za vsa potrebna vzdrževalna dela, če ne, pa je zadnji čas, da to storite, saj prihaja obdobje, ko bo v naši servisni coni gneča in ne bo vselej mogoče dobiti mehanika, elektrikarja, mizarja, rezervnih delov, termina dvigala …

Spominjamo vas, da je potrebno vsa dela v zvezi z nanašanjem antivegetativnega premaza (antifoulinga), barvanja, brušenja, strojnega poliranja, kakor tudi vsa ostala dela, ki ustvarjajo hrup in generirajo možnost nastanka škode zaradi umazanije, opravljati izključno v servisni coni. Zaradi številnih gostov, plovil in vozil, v marini narašča število škodnih primerov zaradi umazanja lastnine, povečuje se tudi hrup. Prepričani smo, da tudi vi ne bi želeli poslušati zvoka brusilke ali polirke v marini ali v Brodici, medtem ko ste na dopustu.

Spominjamo vas tudi, da so pogodbeni partnerji Skupine Marina Punat, ki imajo sklenjen letni dogovor o privezu z Marino Punat, d. o. o. ali Brodico, d. o. o., vse do 29. februarja upravičeni do 50 % popusta za dnevno in mesečno nastanitev na kopnem, potem pa spet od 1. julija do 31. decembra.

Prav zaradi izvajanja potrebnih vzdrževalnih del je na razpolago servisna cona. Za pravočasno pripravo plovila pred novo sezono pa je pomembno, da čim prej kontaktirate jahtni servis in se že sedaj dogovorite za prostor v servisni coni, za vsa potrebna dela in rezervirate svoj termin.

Z zgodnjim naročilom dviganja in spuščanja plovila v morje si zagotovite želeni termin.

Tel.: +385 51 654 120
Yacht-service@marina-punat.hr
 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.