Rezervirajte termin za praznjenje črnega tanka

Spomnimo - za izpuščanje trdih odpadkov, zaoljenih vodá, fekalij in drugih spojin, ki onesnažujejo morje, Luška kapitanija zaračunava izrazito visoke kazni!
Zakaj bi tvegali kazen Luške kapitanije zaradi praznjenja tanka odpadnih vodá iz plovila, če pa je to v marini s pomočjo pump-out naprave popolnoma brezplačno? Naročite se na svoj termin tri dni vnaprej, praznjenje je mogoče od ponedeljka do petka v dveh časovnih terminih: ob 9.00 in 13. uri.
Tanke praznimo na stalni lokaciji pri pomolu A1.

Preverite, v kakšnem stanju je vaša drenaža - lastnik plovila mora obvezno v drenažo plovila vstaviti eko-gobo ali podobno napravo, ki zbira morebitno onesnaženje kot posledico tehnične napake ali slabega vzdrževanja plovila, s sistemom praznjenja kaluže pa onesnaženje lahko neposredno pride v stik z morjem.

Varujmo naše morje pred biološkim onesnaženjem in detergenti, olji in vsemi drugimi strupenimi spojinami. Ekološka škoda, ki lahko nastane z izpuščanjem odpadnih spojin v okolje, ima lahko za posledico uničenje okolja, narave in pokrajine, morske flore in favne, proces očiščenja pa je dolgotrajen!

Marina Punat ima zagotovljena sredstva in opremo za preprečevanje ter saniranje posledic onesnaženja morja. Marina Punat d.o.o. je pooblaščena za upravljanje koncesijskega pristanišča za posebne namene, zato ima sprejet certificiran sistem kakovosti, skladno z normativi ISO 9001, pa tudi sistem upravljanja zaščite okolja, skladno z normativi ISO 14001, ki je potrjen s strani BUREAU VERITAS.
 
Pokličite +385 (0)51 654 111 ali nam pošljite e-pošto na support@marina-punat.hr
 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat