PROACTIVE BOAT CARE PLUS

Ste daleč od plovila in želite vedeti, kaj se dogaja – omogočite si pogled na plovilo »od znotraj«!

 
Kaj že imate sedaj?
Enkrat tedensko ena fotografija plovila na privezu – preverjeno zanesljiva in ves ta čas brezplačna storitev PROACTIVE BOAT CARE BASIC.

 
Že pred leti smo v Marini Punat PRVI IN EDINI na svetu začeli uporabljati inovativni sistem kontrole plovil – PROACTIVE BOAT CARE BASIC, ki vam omogoča, da tudi ko ste doma, lahko spremljate vaše dragoceno plovilo in se prepričate, da je z njim vse v redu, ter tudi da je na varnem. Za varnost v marini skrbimo zelo profesionalno, zato pri nadzoru uporabljamo najmodernejšo tehnologijo in inovativne rešitve, ki jih že skozi šest desetletij razvijamo sami. Vsak dan mornarji v marini pregledujejo veze in pripravljajo elektronske evidence o prisotnosti in zunanjem stanju plovila, kot ga vidijo s pomola. Enkrat tedensko naši mornarji tudi fotografirajo plovilo, ki vam ga redno, vsak teden, skupaj s kompletnim poročilom o izvedenih aktivnostih za preteklih sedem dni, pošljejo s pomočjo mobilne aplikacije Marina Punat ali preko e-pošte na vaš naslov. Mobilna aplikacija vam omogoča tudi pristop do arhivskih fotografij iz preteklega obdobja. Ves čas vam to storitev nudimo GRATIS. Takoj, že na začetku prijave, je ta storitev vključena v ceno priveza.
 
Kaj vam nudimo NOVO?
PROACTIVE BOAT CARE PLUS


Ena zunanja fotografija plovila vam morda ne zadošča. Ne morete priti v marino, v času odsotnosti pa potrebujete informacijo, kakšno je stanje vašega plovila v notranjosti.
Tudi za ta primer imamo rešitev. Ponujamo vam še eno dodatno storitev.
S pomočjo storitve PROACTIVE BOAT CARE PLUS vam bomo omogočili vpogled v notranjost plovila! Plovilo bomo fotografirali od znotraj, nato pa vam posredovali fotografije, da bi imeli čim več informacij o stanju vašega plovila.
Ponujena storitev vključuje:
 • eno fotografijo prostora z motorjem
 • eno fotografijo drenaže (kaluže)
 • dve fotografiji notranjosti plovila
 • eno fotografijo cerade ali jadrevja

Med fotografiranjem bomo hkrati tudi PREZRAČILI PLOVILO!
 
Storitev fotografiranja notranjosti plovila in prezračevanja bomo opravljali po vašem naročilu enkrat mesečno ob primernih vremenskih pogojih.

Kako to izvajamo?
Razumljivo je, da se boste vi, pa tudi mi, bolje počutili, če že takoj na začetku natančno objavimo pogoje, pod katerimi bomo fotografirali in prezračevali vaše plovilo. Osnovni pogoj je sprejem naročila storitve PROACTIVE BOAT CARE PLUS, ki vsebuje deponiran rezervni komplet ključev vašega plovila v kontrolnem centru Marine Punat. Storitev fotografiranja in prezračevanja bomo izvedli enkrat mesečno, izključno v dnevu lepega in suhega vremena.  
 
Naš mornar bo pred vstopom na vaše plovilo zaščitil svojo obutev. Za prezračevanje bo odprl le vhodna vrata v kabino. Mornar bo fotografiral predhodno naštete prostore in elektronsko potrdil opravljene aktivnosti pregleda in prezračevanja plovila. Fotografije se bodo avtomatsko arhivirale v vaši mobilni aplikaciji Marina Punat. Po fotografiranju in prezračevanju se bo plovilo najkasneje do 20. ure ponovno zaprlo. Mornar bo po opravljenem delu, ob podpisani predaji, spet deponiral ključ v kontrolnem centru Marine. Na istem mestu, kjer so arhivirane tedenske fotografije vašega plovila na vezu, boste preko svoje mobilne aplikacije lahko kadarkoli dostopali tudi do arhiviranih fotografij iz notranjosti plovila.     
Prosimo vas, da razumete ponujeno storitev na način, da fotografiramo plovilo za vas, s tem pa ne opravljamo pregleda vašega plovila. Enako počnemo že skozi tedenske fotografije zunanjosti vašega plovila.
S tem vam omogočamo vpogled v stanje plovila, da bi od doma lahko dodatno nadzorovali svoje plovilo in po potrebi zahtevali dodatne storitve servisiranja in vzdrževanja plovila.
V kolikor bi ob fotografiranju zaznali nastajanje znatne škode na plovilu, vas bomo o tem obvestili in izjemoma odreagirali. To se lahko zgodi npr. v primeru, če bi ocenili, da obstaja riziko potopitve plovila.
 
Opazili ste stanje, ki zahteva dodatno izvedbo del.
Na tedenskih fotografijah, ki jih redno prejemate, pa tudi na fotografijah notranjosti plovila, ki jih bomo enkrat mesečno fotografirali za vas, bi lahko opazili tudi različna stanja, ki zahtevajo dodatna dela.
Za vse dodatne storitve servisiranja in vzdrževanja vam ostajajo na razpolago strokovnjaki YACHT SERVISA Ladjedelnice Punat, katerim lahko naročite posamezna dela ali paket storitev. Tukaj je Kontakt, na katerega lahko posredujete naročilo za izvedbo potrebnih del, da bi vaše plovilo ostalo v dobrem stanju. Za opravljanje dodatnih storitev na plovilu vam glede na vrsto dejavnosti ostajajo na razpolago naši pooblaščeni pogodbeni partnerji.
 
Kaj morate storiti, če želite uporabljali tisto storitev?

Zelo enostavno, pošljite nam naročilo preko predloženega obrazca.
PROACTIVE BOAT CARE PLUS lahko naročite takoj za najmanj šestmesečno obdobje, kolikor traja minimalno pogodbeno obdobje za ponujeno storitev. Cena za vseh šest mesecev je skupaj samo 119 EUR.

Storitev je plačljiva vnaprej za dogovorjeno obdobje šestih mesecev. Če boste izjemoma želeli podaljšati storitev PROACTIVE BOAT CARE PLUS le za dodatni mesec, vam bomo po ceni 40 EUR to z veseljem omogočili. V kolikor želite naročiti storitev PROACTIVE BOAT CARE PLUS, jo lahko naročite po tej poti, ob pogoju, da sprejemate zgoraj navedene pogoje kot tudi naše pogoje odrekanja odgovornosti, ki so v nadaljevanju spodaj navedeni.
Ime*
E-mail naslov*
Ime plovila*
Pogodba za opravljanje storitve je sklenjena za obdobje: od do *
Vaše sporočilo*

Ostali pogoji nudenja storitve in odrekanja odgovornosti: Ponudnik zgoraj navedenih storitev je Marina Punat, d. o. o., oziroma Brodica, d. o. o. ali pa Brodogradilište Punat. d. o. o., odvisno, s katero pravno osebo ima lastnik/uporabnik plovila sklenjen letni dogovor o vezu, v nadaljnjem besedilu skrajšano: »Ponudnik storitev«. Storitev je ponujena vsem plovilom s pogodbenim vezom v morju Marine Punat, d. o. o. in Brodogradilišta Punat, d. o. o., letnim vezom na kopnem v suhi marini Brodica, d. o. o. in v Marini Punat, d. o. o., letnem vezu na DRY-DOCK-u v Marini Punat, d. o. o. ter suhi marini Brodica, kakor tudi za plovila, ki koristijo dodatek za zimovanje na kopnem v Marini Punat, d. o. o. Ta storitev ne zajema čarter plovil in vseh drugih plovil, ki se uporabljajo za komercialne namene. Ponudnik storitev s to storitvijo ne izvaja pregleda vašega plovila, le fotografira plovilo in ga hkrati prezračuje. Uporabnik storitve se odreka pravici zahtevati od Ponudnika storitev Marine Punat, d. o. o., Brodice, d. o. o. ali Brodogradilišta Punat, d. o. o. kakršnokoli odškodnino zaradi posredne ali neposredne škode, ki bi nastala zaradi nedoslednosti pri fotografiranju ali prezračevanju plovila. Z uporabo te storitve ni mogoče v celoti določiti stanja plovila niti pridobiti vseh potrebnih informacij o plovilu. Zaradi te opravljene storitve ponudnik storitev ne odgovarja za stanje plovila, saj je storitev namenjena njenemu naročitelju, kot informativna pomoč lastniku/uporabniku plovila. Upoštevajte, da je število uporabnikov, ki jim Ponudnik storitev lahko ponudi to uslugo, omejeno. Ponudnik storitev ima pravico oceniti, če lahko sprejme vaše naročilo in ga izvrši, enako ga lahko tudi odpove. Ponudnik storitev bo tudi po 1. 7. 2020 zagotavljal nudenje storitve PROACTIVE BOAT CARE, v kolikor bo naročena za pol leta (izjemoma za mesec dni), skladno s predhodno objavljenimi cenami za posamezno obdobje. Ponujena storitev PROACTIVE BOAT CARE ne vključuje nudenja nobenih dodatnih storitev, razen predhodno navedenih. Vse druge storitve, intervencije in potrošni material (npr. zamenjava soli in praznjenje vode pri razvlaževanju, drugo), kakor tudi intervencije tretjih oseb, se plačujejo po ceniku Marine Punat, d. o. o. oziroma cenikih povezanih družb znotraj Skupine Marina Punat, d. o. o. in ostalih pravnih in fizičnih oseb, katerih sodelovanje je nujno pri intervenciji (npr. gasilci). Storitev PROACTIVE BOAT CARE PLUS je sklenjena po tem, ko Ponudnik storitev potrdi nalogodajalcu, da je prejel naročilo in ga potrjuje; po tem, ko je naročnik potrdil, da je v celoti prebral in razumel pogoje ponujene storitve in jih v celoti sprejema; po tem, ko so izpolnjeni vsi navedeni predpogoji.

logo
MARINA PUNAT D.O.O.
Puntica 7
HR-51521 Punat
Tel. ++385 (0)51 654 111
e-mail:marina-punat@marina-punat.hr
OIB 52846613956

footer-logo
Članice Skupine Marina Punat
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.