Inovativni sistem senzorjev

Prvi na svetu uporabljamo sistem senzorjev, ki povezujejo plovilo, lastnika in marino pri preprečevanju rizika požara in potopitve.


 
Sodobna tehnologija senzorjem Sense4Boat, ki so integrirani v sistem upravljanja marine MarinaCloud, omogoča zaznavo različnih dogodkov. V kombinaciji z dnevnimi obhodi plovila in video nadzorom je sistem nadzora in sporočanja nesreč zelo učinkovit. Lastnikom izrazito povečuje osebni občutek varnosti in tudi splošnega stanja v marini.

Prva marina v svetu z integriranim sistemom pametnih senzorjev Sense4Boat, ki zaznavajo vdor vode, pojav dima in rizično visokih temperatur ter nadzorujejo vaše akumulatorje.
V primeru alarma obvestilo prejme lastnik plovila, istočasno pa tudi marina, da bi lahko sprejela potrebne ukrepe in zaščitila vašo lastnino.

Marina Cloud Sense4Boat je INOVATIVEN – od drugih sistemov se razlikuje po tem, da sočasno opozori lastnika plovila in marino na rizične in nedosledne pojave. V Marini Punat takšno sporočilo dobiva kontrolni center, ki je operativen 24 ur, da bi mornarji lahko naredili vse, kar je potrebno za zaščito ogroženega plovila.

Glede na to, da je zagotavljanje varnosti plovila v marini naš skupni cilj, imajo vsi pogodbeniki, razen za plovila, ki so registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti (čarter), možnost dobiti brezplačne senzorje za detekcijo vdora vode, dima ali rizičnih temperatur.

Preberite več o paketih, predplačilu nadzora in možnosti namestitve na spletni strani Sense4Boat.
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.