Obdelava osebnih podatkov ladjedelnica

UVOD

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o., davčna id. št. OIB: 40743486752, Obala 5, Punat, vam želim s tem posredovati informacije o namenu, zakonski podlagi in drugih pogojih obdelave osebnih podatkov.

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o. je upravljavec obdelave osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe in s Splošno politiko varstva osebnih podatkov Marina Punat Grupe obdeluje in varuje vaše osebne podatke.

 

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PDATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:
 

Opravljanje storitve servisa plovila

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o. opravlja storitve servisa, popravila in vzdrževanja plovila, odvisno od potreb in želja uporabnikov.

Za potrebe opravljanja storitve zbiramo osnovne podatke o uporabniku in/ali pooblaščencu – ime in priimek, e-naslov in kontaktni telefon ter podatke o plovilu.

Pravna podlaga za navedeno obdelavo je izvajanje predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo. Če nam ne boste posredovali nujnih podatkov, ne bomo mogli opraviti storitev v skladu z vašimi potrebami.

 

Po sklenitvi pogodbe o storitvi servisa vaše osebne podatke in/ali podatke pooblaščenca obdelujemo za namene izpolnjevanja pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja za izbrane storitve. Ta obdelava vključuje osebne podatke, kot so ime in priimek, kontaktni podatki uporabnika in/ali pooblaščenca, podatki o plovilu in opremi na plovilu, podatki o uporabljani storitvi, podatki o računu in plačilu.

Pravna podlaga za navedene obdelave je pogodba, sklenjena med vami, kot pogodbenim uporabnikom in/ali pooblaščencem, ter družbo BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o., kot upravljavcm obdelave, in če nam ne boste posredovali nujnih podatkov, vam ne bomo mogli zagotoviti storitev.

 

Reševanje ugovorov in odgovarjanje na povpraševanja

 

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene posredovanja vseh informacij, ki ste jih ustno, prek e-pošte, kontaktnih obrazcev na spletnih straneh ali telefonsko zahtevali od nas. Glede na vrsto povpraševanja ta obdelava temelji na vaši privolitvi ali pa je lahko povezana z izvajanjem predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo ter izpolnjevanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja (če ste uporabnik naših storitev).

Kot potrošnik imate pravico vložiti pisni ugovor na opravljeno storitev. Vaše podatke, ki ste nam jih posredovali, in dodatne podatke, ki smo jih morda zahtevali od vas, bomo obdelali izključno za namene reševanja vašega ugovora.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izhaja iz pogodbenega razmerja glede na to, da se ugovor nanaša na opravljeno storitev ali postopek sklenitve pogodbe o opravljanju storitve.
 

Videonadzor

 

Za varovanje ljudi in premoženja je na določenih lokacijah v ladjedelnici postavljen videonadzor. Pravna podlaga za to obdelavo je zakonit interes družbe BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o.

Na vsaki lokaciji, ki je pod videonadzorom, je postavljeno lahko vidno obvestilo z osnovnimi informacijami o obdelavi podatkov.

 

UPORABNIK OSEBNIH PODATKOV

 

V določenih poslovnih procesih, na primer za posle IT-podpore in računovodstva, uporabljamo storitve zanesljivih partnerjev (obdelovalcev). Obdelovalci po potrebi obdelujejo vaše osebne podatke v skladu z našimi navodili, pri čemer zagotavljajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Za potrebe opravljanja določenih storitev, nujne podatke, ki se nanašajo na vas kot lastnika plovila in plovilo, posredujemo podizvajalcem, ki jih opravljajo.

V posebnih situacijah, v okviru preiskav in drugih uradnih dejanj, ki jih izvajajo pooblaščeni javni organi, bomo dolžni posredovati zahtevane podatke, ki jih obdelujemo (npr. na podlagi zahteve Ministrstva za notranje zadeve, Državnega odvetništva, pristojnega sodišča in podobno).

Družba vaših osebnih podatkov ne posreduje prejemnikom zunaj Evropske unije.
 


OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
 

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o. hrani podatke v skladu z merili, določenimi z zakonskimi predpisi oziroma obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja v zvezi z opravljanjem storitev servisa.

Podatke, ki smo jih zbrali in obdelali na podlagi vaše privolitve, bomo izbrisali takoj po preklicu privolitve, razen če obstaja druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo ali hrambo podatkov.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa, bomo hranili najkrajše obdobje, ki je potrebno za dosego namena obdelave.


PRAVICE V OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Glede na pravno podlago in način obdelave lahko uveljavljate naslednje pravice:

  • pravico do informacij o obdelavi in dostopa ter kopije podatkov;

  • pravico do popravka netočnih in/ali dopolnitve nepopolnih podatkov;

  • pravico do izbrisa podatkov (če ni več pravne podlage za nadaljnjo obdelavo ali shranjevanje).

Če je primerno, so vam glede na način obdelave podatkov in pravno podlago na voljo tudi naslednje pravice:

  • pravica do omejitve obdelave;

  • pravica do prenosa podatkov;

  • pravica do ugovora na obdelave na podlagi zakonitega interesa družbe BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o.;

  • pravica do preklica predhodno podane privolitve za obdelavo podatkov.
     

Pravica do ugovora nadzornemu organu.

Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. Za ozemlje Republike Hrvaške je nadzorni organ agencija za varstvo osebnih podatkov »Agencija za zaštitu osobnih podataka« s sedežem na naslovu: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr.
 

KONTAKT

Za pošiljanje zahteve za dostop do vaših podatkov, vaš ugovor ali pritožbo ter če želite razrešiti morebitne nesporazume, nejasnosti ali dvome glede svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o., prosimo, da to storite z uporabo naših naslednjih kontaktov:

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d. o. o.
Obala 5, Punat Republika Hrvaška
e-naslov: pdp@marina-punat.hr

footer-logo
Članice Skupine Marina Punat