Doniramo sredstva in opremo

Marina Punat in ladjedelnica Punat sta drugo leto zapored pomagali pri financiranju projekta, ki s svojo vsebino prebivalcem Punata dviga kakovost življenja in dela.
DONIRAMO SREDSTVA ZDRUŽENJEM
Različna združenja so letos imela možnost prijaviti vsebine za dobrobit otrok in mladostnikov ter starejših v tretjem življenjskem obdobju: vzgojno-izobraževalne in športne vsebine, rekreacijski projekti za vse generacije, vsebine za varovanje okolja in zaščito morja, ohranjanje avtohtonega turizma in ponudbe, kulturno umetniški projekti ter projekti za razvoj kmetijstva (sredozemske kulture).
Po ocenitvi dospelih projektov so bili izbrani tisti, ki v celoti zadoščajo pogojem natečaja. Meščani Punata so imeli možnost v anonimni anketi glasovati za najpomembnejše projekte.
Marina Punat Skupina, v katerem sestavu sta tudi Marna Punat in ladjedelnica Punat, sta petim najboljšim otoškim projektom vročila dragocene donacije. Z glasovi meščanov so donacijo pridobili: Hrvaška zadruga tata - »Daddyhood Croatia« za Dadathlon Festival 2023, zadruga Sopaca otoka Krka za prireditev »Dani sopila«, lovsko društvo »Orebica« Krk - lovska enota »Jastreb« za program ureditve lovnega področja občine Punat ter Združenje žena z operacijo dojke »Nada - Reka« za projekt zaščite in odkrivanja zgodnjega raka dojke, na koncu pa še podružnica Matice hrvaške v Krku za izdajo knjige »Štorije iz škafetina« (Zgodbe iz predala).
Lansko leto so donacije prejela štiri združenja, med njimi dva za športne objekte - mažoretke otoka Krka in karate klub Krk. Združenje Srcem za Punat je dobil podporo projekta in delavnice robotike in 3D-modeliranja za otroke od 7 do 15 let, osnovna šola iz Punata pa je bila prejemnica sredstev za knjižni kotiček in stripoteko.
Marina Punat in ladjedelnica Punat v naslednjih letih načrtujeta nameniti sredstva za financiranje različnih združenj in športnih klubov, predvsem tistih, kjer so vključeni otroci in mladina ter stanovalci naše občine.

  


DARUEJMO MEDICINSKO OPREMO  
Poleg vsega Marina Punat Skupina pomaga tudi lokalnim medicinskim ustanovam z donacijami opreme. Tako je krški prvi pomoči Skupina poklonila prenosljivo ultrazvočno napravo za hitro diagnosticiranje številnih stanj pri nudenju prve pomoči na terenu. Ambulanta v Punatu je dobila dragocen aspirator - napravo za pomoč pri akutnih respiratornih problemih. Napravo je donirala Marina Punat. Kupljene so bile tudi naprave za terapijo s kisikom. Šest koncentratorjev kisika je bilo doniranih za potrebe ambulante Doma zdravja otoka Krka.

footer-logo
Članice Skupine Marina Punat