Obdelava osebnih podatkov Marina

Zavedamo se, da je naša uspešnost odvisna od zadovoljstva naših kupcev in zaposlencev. Pomemben del naših prizadevanj za spodbujanje in povečanje vašega zadovoljstva je povezan z varstvom osebnih podatkov obiskovalcev naše spletne strani www.marina-punat.hr.

Posodobljeno: 25.7.2023.
 

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV MARINA


UVOD

Marina Punat d. o. o., davčna id. št. OIB: 52846613956, naslov: Puntica 7, Punat, vam želim s tem posredovati informacije o namenu, zakonski podlagi in drugih pogojih obdelave osebnih podatkov.
Marina Punat d. o. o. je upravljavec obdelave osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), z Zakonom o izvajanju Splošne uredbe in s Splošno politiko varstva osebnih podatkov Marina Punat Grupe obdeluje in varuje vaše osebne podatke.
 
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PDATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

Ponujanje storitev privezov za plovila

Marina Punat d. o. o. pogodbenim uporabnikom ponuja različne pakete storitve priveza za plovila, ki se razlikujejo po lokaciji/vrsti priveza, in dodatne storitve, odvisno od potreb in želja uporabnikov.
Za potrebe izdelave ponudbe zbiramo osnovne podatke o uporabniku in/ali pooblaščencu ter plovilu – ime in priimek, e-naslov in kontaktni telefon ter podatke o plovilu.
Pravna podlaga za navedeno obdelavo je izvajanje predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo. Če nam ne boste posredovali nujnih podatkov, ne bomo mogli pripraviti ponudbe v skladu z vašimi potrebami.
 
Po sklenitvi pogodbe o storitvi priveza za plovilo vaše osebne podatke in/ali podatke pooblaščenca obdelujemo za namene izpolnjevanja pravic in obveznosti iz pogodbe o privezu in opravljanju storitve. Ta obdelava vključuje osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov prebivališča, primarni in sekundarni kontakt (e-naslov in telefon), naziv in registrska označba plovila, podatki o uporabljani storitvi, podatki o računu in plačilu.
 
Vsem pogodbenim uporabnikom se dodeli kartica, ki omogoča prost dostop v marino in uporabo parkirišča. Za te namene Marina Punat d. o. o. obdeluje ime in priimek pogodbenega uporabnika ter nadzoruje vstop in izstop iz marine.
 
Marina Punat d. o. o. svojim pogodbenim uporabnikom, v okviru redne storitve, pošilja tedensko poročilo o stanju plovila, ki vključuje fotografijo plovila in opis dejavnosti, izvedenih na plovilu v zadnjih 7 dneh. Za potrebe poročila se uporabljajo e-naslov, ime in priimek pogodbenega uporabnika in podatki o plovilu.
 
Pravna podlaga za navedene obdelave je pogodba, sklenjena med vami, kot pogodbenim uporabnikom in/ali pooblaščencem, ter družbo Marina Punat d. o. o., kot upravljavcem obdelave, in če nam ne boste posredovali nujnih podatkov, ne bomo mogli zgotoviti storitve.
 
Opravljanje namestitvenih storitev v plavajočem apartmaju na morju
 
Namestitev v plavajočem apartmaju (Floating Holiday Home) je mogoče rezervirati neposredno na naših spletnih straneh ali prek platforme za rezervacijo. Ko nam pošljete povpraševanje za rezervacijo, zbiramo le nujne podatke – vaše ime in priimek, e-poštni naslov in/ali telefonsko številko ter druge podatke, ki jih potrebujemo, da vam lahko posredujemo povratne informacije o razpoložljivih namestitvenih enotah.
Pravna podlaga za omenjeno obdelavo je izvajanje predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo, in če nam ne posredujete nujnih podatkov, ne bomo mogli ugoditi vašemu povpraševanju ali zahtevi za rezervacijo.
 
Po posebnih nacionalnih predpisih Republike Hrvaške smo dolžni prijaviti vsakega gosta v Informacijski sistem za prijavo in odjavo turistov eVisitor. Za te namene zbiramo podatke, ki jih vsebuje osebna identifikacijska listina gosta (nacionalna osebna izkaznica ali potni list) in jih vnašamo v sistem eVisitor.
Pravna podlaga za navedeno obdelavo je pravna obveznost družbe Marina Punat d. o. o., in če nam ne boste posredovali nujnih osebnih podatkov, vas ne bomo mogli prijaviti kot turista in zagotoviti storitev.
 
Opravljanje dodatnih storitev prek mobilne aplikacije
 
Pogodbeni uporabniki lahko prek mobilne aplikacije Marina Punat d. o. o. dostopajo do informacij o plovilu, ki so navedeni v pogodbi o uporabi priveza (ime, tip in dimenzije plovila, pogodbeni privez). Pogodbenim uporabnikom so prek mobilne aplikacije na voljo informacije o dejavnostih, ki se izvajajo na plovilu, stanju zalog ter stanju in odprtem računu. Na voljo so tudi fotografije plovila, pogledi s spletnih kamer v marini, vremenski podatki, novice v marini ter informacije o ponudbi storitev in kontaktni podatki v marini.
 
Uporabniki se v mobilno aplikacijo prijavljajo prek e-naslova oz uporabniškega imena in gesla.
Pravna podlaga za navedene obdelave je pogodba, sklenjena med vami, kot pogodbenim uporabnikom in/ali uporabnikom mobilne aplikacije, ter družbo Marina Punat d. o. o., kot upravljavcem obdelave, in če nam ne boste posredovali nujnih podatkov, vam ne bomo mogli zagotoviti storitev.
 
Neposredno trženje, obveščanje o novostih v ponudbi in ugotavljanje zadovoljstva z opravljeno storitvijo

Uporabljamo vaš e-poštni naslov za pošiljanje obvestil (e-novice) o storitvah, posebnih ponudbah, ugodnostih, popustih in novicah v svoji ponudbi, za katere menimo, da bi vam kot uporabniku naših storitev lahko bile zanimive in koristne.
V tem primeru podatke obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa.
Kadar koli se lahko preprosto odjavite iz našega e-novičarskega seznama, tako da izberete možnost na dnu vsakih poslanih e-novic.
Naše pogodbene uporabnike prehajamo občasno na navedeni e-poštni naslov vprašalnik o zadovoljstvu glede ponujenih storitev z povezavo do anonimne raziskave.
Pri zgoraj omenjeni obdelavi,  podatke hranimo na podlagi našega zakonitega interesa.
Če ste se kot obiskovalec spletne strani prijavili na naše e-novice, je pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov (kontaktni e-naslov) vaša privolitev, ki jo lahko kadar koli prekličete in vaših podatkov ne bomo več obdelovali za ta namen.
 
Reševanje ugovorov in odgovarjanje na povpraševanja

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene posredovanje vseh informacij, ki ste jih ustno, prek e-pošte, kontaktnih obrazcev na spletnih straneh ali telefonsko zahtevali od nas. Glede na vrsto povpraševanja ta obdelava temelji na vaši privolitvi ali pa je lahko povezana z izvajanjem predpogodbenih dejanj na vašo zahtevo ter izpolnjevanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja (če ste naš pogodbeni uporabnik).
Kot potrošnik imate pravico vložiti pisni ugovor na opravljeno storitev. Vaše podatke, ki ste nam jih posredovali, in dodatne podatke, ki smo jih morda zahtevali od vas, bomo obdelali izključno za namene reševanja vašega ugovora.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izhaja iz pogodbenega razmerja glede na to, da se ugovor nanaša na opravljeno storitev ali postopek sklenitve pogodbe o opravljanju storitve.
 
Videonadzor 

Za varovanje ljudi in premoženja je na določenih lokacijah v marini postavljen videonadzor. Pravna podlaga za to obdelavo je zakonit interes družbe Marina Punat d. o. o.
Na vsaki lokaciji, ki je pod videonadzorom, je postavljeno lahko vidno obvestilo z osnovnimi informacijami o obdelavi podatkov.
 
UPORABNIK OSEBNIH PODATKOV

V določenih poslovnih procesih, na primer za posle IT-podpore in računovodstva, uporabljamo storitve zanesljivih partnerjev (obdelovalcev). Obdelovalci po potrebi obdelujejo vaše osebne podatke in/ali podatke pooblaščenca v skladu z našimi navodili, pri čemer zagotavljajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.
V skladu z zakonskimi obveznostmi smo dolžni vaše podatke vnesti v osrednji sistem evidence turistov eVisitor. Podatke iz sistema eVisitor uporabljajo pooblaščeni javni organi v Republiki Hrvaški (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za turizem, Carinska uprava itd.) za namene, določene z nacionalnimi predpisi.
V posebnih situacijah, v okviru preiskav in drugih uradnih dejanj, ki jih izvajajo pooblaščeni javni organi, bomo dolžni posredovati zahtevane podatke, ki jih obdelujemo (npr. na podlagi zahteve Ministrstva za notranje zadeve, Državnega odvetništva, pristojnega sodišča in podobno).
Družba vaših osebnih podatkov ne posreduje prejemnikom zunaj Evropske unije.
 
OBDOBJE HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV

Marina Punat d. o. o. hrani podatke v skladu z merili, določenimi z zakonskimi predpisi oziroma obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja v zvezi s storitvijo priveza za plovilo.
Podatke, ki smo jih zbrali in obdelali na podlagi vaše privolitve, bomo izbrisali takoj po preklicu privolitve, razen če obstaja druga pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo ali hrambo podatkov.
Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi svojega zakonitega interesa, bomo hranili najkrajše obdobje, ki je potrebno za dosego namena obdelave.
 
PRAVICE V OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Glede na pravno podlago in način obdelave lahko uveljavljate naslednje pravice:
  • pravico do informacij o obdelavi in dostopa ter kopije podatkov;
  • pravico do popravka netočnih in/ali dopolnitve nepopolnih podatkov;
  • pravico do izbrisa podatkov (če ni več pravne podlage za nadaljnjo obdelavo ali shranjevanje).
Če je primerno, so vam glede na način obdelave podatkov in pravno podlago na voljo tudi naslednje pravice:
  • pravica do omejitve obdelave;
  • pravica do prenosa podatkov;
  • pravica do ugovora na obdelave na podlagi zakonitega interesa družbe Marina Punat d. o. o.;
  • pravica do preklica predhodno podane privolitve za obdelavo podatkov.
Pravica do ugovora nadzornemu organu

Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju s Splošno uredbo o varstvu podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. Za ozemlje Republike Hrvaške je nadzorni organ agencija za varstvo osebnih podatkov »Agencija za zaštitu osobnih podataka« s sedežem na naslovu: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr.
 
KONTAKT

Za pošiljanje zahteve za dostop do vaših podatkov, vaš ugovor ali pritožbo ter če želite razrešiti morebitne nesporazume, nejasnosti ali dvome glede svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Marina Punat d. o. o., prosimo, da to storite z uporabo naših naslednjih kontaktov:
Marina Punat d. o. o.
Puntica 7, Punat
Republika Hrvaška
e-naslov:
pdp@marina-punat.hr
 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat