Ali skrbite, kakšna sredstva uporabljate na plovilu?

Verjamemo, da tudi vi sprejemate naše ideje glede zaščite okolja, še posebej morja. Redna vzorčenja morja, ki jih izvajamo, so pokazala, da je morje v zalivu še vedno čisto in dobre kakovosti. Ker želimo, da takšno tudi ostane, priporočamo, da ne uporabljate vsakršnih sredstev, ampak le detergente in zaščitna sredstva, ki nosijo oznako ekološkega proizvoda.
Primerna zaščita okolja se kaže pri trajnostnem razvoju, zato je Marina Punat kot eno svojih temeljnih vrednot poslovanja zapisala posebno skrb za zaščito okolja. Vseskozi opravljamo nadzor nad vsemi tehnološkimi procesi, ki bi lahko ogrozili okolje in skušamo preprečiti kakršnokoli onesnaženje. Posebno skrb namenjamo kakovosti morja, zato na zahtevo marine pristojni inštitut vsake tri mesece izvaja vzorčenje kakovosti morskega dna, srednjega sloja in površine morja.

Vse naše službe pri svojem delu uporabljajo sredstva, ki so ekološko prijazna, kar izkazujejo tudi pridobljeni veljavni certifikati. Enako pravilo je uveljavljeno tudi pri uporabljanju boj in zaščiti opreme pred soljo in soncem. Klasični detergenti niso biološko razgradljivi, s svojo peno onemogočajo proces fotosinteze, enako tudi izmenjavo plinov v vodi, v sebi pa zadržujejo veliko količino fosfatov, kar stimulira rast fitoplanktona in pospešuje onesnaževanje morja. 
footer-logo
Članice Skupine Marina Punat