Nova kolica za prtljagu

Za lakši prijevoz prtljage do broda vam je  na  raspolaganju  30  novih  kolica  za prtljagu. Kolica su raspoređena na deset lokacija po marini pa molimo da nakon upotrebe kolica vratite na neko od označenih mjesta, kako bi i ostali gosti mogli lako i brzo prenijeti svoje stvari na brod. Pregled lokacija nalazi se na planu marine.
footer-logo
Membri del gruppo Marina Punat:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.