Dry Marina

Suha marina namijenjena je za smještaj motornih brodova do 10 metara i max 7 t. Uz vrlo povoljne troškove smještaja koristite svu potrebnu infrastrukturu, sanitarije i parkiranje auta uz plovilo. Spuštanje broda hidro liftom u vrlo kratkom roku.

Opis

U cijeni godišnjeg smještaja je uključeno:
 • ležaljka za brod
 • 4 operacije hidro liftom
 • 4 transporta kopnom nakon dizanja i prije spuštanja
 • 2 podvodna pranja visokotlačnom pumpom
 • parking 1 vozila u zoni P9 pod nadzorom

Pregled svih usluga

Cjenik

Dužina preko svega (m) Širina max. (m) Godišnja cijena (kn)
do 5,99 2,29 13.488,00
6 - 6,99 2,49 14.767,00
7 - 7,99 2,69 15.846,00
8 - 8,99 2,99 17.239,00
9 - 9,99 3,29 18.510,00
10 - 10,99 3,59 20.087,00

Cijena u kunama, PDV uključen

Dry Marina usluge

Dužina preko svega (m) Hidro Lift
(1 operacija)
Podvodno pranje
(1 operacija)
Dnevni vez u moru
do 5,99 168,50 61,00 134,00
6 - 6,99 199,00 69,00 134,00
7 - 7,99 229,50 76,50 134,00
8 - 8,99 260,50 84,00 134,00
9 - 9,99 306,00 115,00 134,00
10 - 10,99 375,00 145,50 153,00

Cijena u kunama, PDV uključen
Članice Marina Punat Grupe:
 • Marina Punat d.o.o.
 • Brodogradilište Punat d.o.o.
 • Marina Punat Hotel & Resort
 • Marina Commerce d.o.o.
 • Gajeta d.o.o.
 • Kvarner d.o.o.
 • Brodica d.o.o.