Rezervirajte termin za pražnjenje crnog tanka – besplatno je!

Čemu riskirati kaznu Lučke kapetanije kada je pražnjenje tanka otpadnih voda s broda  u marini potpuno besplatno pomoću pump-out uređaja?
Naručite svoj termin barem 1 dan unaprijed, praznimo od ponedjeljka do petka u dva termina: 9:00 i 13:00 sati. Brodove praznimo na fiksnoj poziciji kod gata A1, ispod žute dizalice.

Provjerite u kakvom je stanju vaša kaljuža – vlasnik plovila je u obvezi u kaljužu broda staviti eko-spužvu ili sličnu napravu koja prikuplja onečišćenja koja mogu nastati kao posljedica tehničke mane ili neodržavanja plovila, a sustavom pražnjenja kaljuže mogu dospjeti neposredno u more. 

Čuvajmo naše more od biološkog zagađenja i zagađenja deterdžentimam, uljima i drugim otrovnim tvarima! Ekološka šteta koja može nastati ispuštanjem otpadnih tvari u okoliš za posljedicu može imati uništenje okoliša, prirode i krajolika, morske flore i faune i teško se ispravlja!
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.