Pump out - besplatna usluga

Stalo nam je da što manje otpada završi u moru. Stoga već nekoliko godina pružamo uslugu besplatnog ispumpavanja otpadnih voda iz crnog tanka za plovila na godišnjem vezu ili u tranzitu.

Posebno je opasno ako u more dospiju razni deterdženti i sredstva koja koristimo na brodu, što nije baš zgodno ni radi dobrih susjedskih odnosa na gatu.
 
Nemojte zaboraviti da je ispuštanje crnog tanka u marinama i uvalama strogo zabranjeno, a mi vam tu uslugu pružamo besplatno i to tijekom cijele godine!
Posebno  preporučamo da  crni  tank  date  isprazniti  prije  podizanja plovila na kopno. Dovoljno je na vrijeme naručiti ovu uslugu na recepciji marine.

Tel. ++385 (0)51 654 111
marina-punat@marina-punat.hr
 
Pražnjenje  crnog  tanka  moramo obaviti  u  za to  predviđenom  dijelu  marine,  gdje možemo  nadzirati  cijeli postupak  i  odmah reagirati u slučaju onečišćenja.
Razumjet ćete da pražnjenje na vezu nije moguće, iz ekoloških i estetskih razloga.
Molimo vas da za to imate  razumijevanja  i  radi  susjednih brodova.

footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.