Ekološki projekt Plava vreća

Ovaj ekološko-turistički projekt je nastao u želji da naša obala i plaže budu što čistije i urednije. Cilj je da svaki nautičar tijekom sezone sakupi barem jednu vreću naplavina koje je more izbacilo na obalu.
Pozivamo vas da se uključite u akciju i podignete svoju Plavu vreću na nekoj od recepcija u Marini Punat. Skupljati treba plastiku, limenke, konope, mreže, staklenke, cipele, odjeću, drvene predmete, sav otpad koji je more izbacilo na obalu. Izuzetak su grane, lišće, kosti, ostaci flore i faune iz okruženja.
Snimite svoju avanturu prikupljanja naplavina i objavite priču na stranici organizatora. Najoriginalnija priča će biti nagrađena.
Više o projektu pročitajte ovdje.
footer-logo
Članice Marina Punat Grupe:
  • Marina Punat d.o.o.
  • Brodogradilište Punat d.o.o.
  • Marina Punat Hotel & Resort
  • Marina Commerce d.o.o.
  • Gajeta d.o.o.
  • Kvarner d.o.o.
  • Brodica d.o.o.