Adriatic marina
Marina Punat
 
Cjelokupni sadržaj ovih web stranica je zaštićen autorskim pravima. Nije dozvoljeno korištenje (u cijelosti ili dijelom), prenošenje (elektronsko ili na drugi način), izmjena, povezivanje na ili upotreba ovih web stranica bilo za javne bilo za komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Marine Punat d.o.o. Fotografije i ostali multimedijalni sadržaji na ovim web stranicama se mogu koristiti uz navođenje Marine Punat d.o.o. kao izvora.
 
Disclaimer – Izjava o ograničenju odgovornosti
 
Sav tekst i slike na ovim internet stranicama su korišteni u ilustrativne svrhe te ni na bilo koji način zakonski ne obvezuju Marinu Punat d.o.o..
Iako su ove web stranice izrađene s namjerom najtočnijeg mogućeg informiranja, njihov sadržaj se stalno unapređuje te je podložan promjenama. Ne snosimo nikakvu odgovornost za točnost podataka ili bilo kakve greške. Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročenih direktno ili indirektno korištenjem ovih web stranica. Korisnik je izričito suglasan da niti jedan zaposlenik Marine Punat, kao niti bilo koja osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove ili drugih web stranica.
 
Linkovi - poveznice
 
Na ovim web stranicama se mogu nalaziti poveznice na druge web stranice. One su informativnog karaktera te ih korisnik može posjetiti na vlastitu odgovornost. Marina Punat d.o.o. ne odgovara za sadržaj na vanjskim web stranicama.